ده علامت افسردگی

بر اساس جدیدترین تعریف های جهانی، هر فرد اگر از ۱۰ علامت بالا ۵ یا بیشتر از آن را برخوردار باشد از نظر علم روانشناسی یک آدم افسرده است.

بر همین اساس، به افرادی که علائم افسردگی دارند توصیه می شود از داروهای ضدافسردگی و گفتگو درمانی استفاده کنند.

How to decide whether to take antidepressants