حسودی هیچ نفعی ندارد

o-JEALOUSY-facebook

شکی نیست اندکی حسادت بین یک زوج، طبیعی و حتی دلپذیر هم هست. ما حسودی می کنیم چون حس می کنیم رابطه دوست داشتنی بین ما و عزیز ما، به یک نحوی توسط یک نفر دیگر تهدید شده است. ولی حسودی وقتی از حد یک حس ساده طبیعی خارج می شود به سرعت تبدیل به یک رفتار مریض گونه می شود. حسودی عملا هیچ نفعی ندارد.

نامطمئن بودن از خود

خیلی ها فکر می کنند حسادت، مخصوص مردان و زنانی است که شخصیت ضعیفی دارند ولی این نوع افراد می توانند همزمان مدیر یک شرکت موفق باشند یا جایگاه اجتماعی و علمی قدرتمندی داشته باشند. اما وقتی نوبت به رابطه با یک انسان دیگر می رسد همه توانایی های فردی شان در هم می شکند. ترس و تردید و بخصوص احساس خودکم بینی، که می تواند ریشه اش در ژن فرد یا دوران کودکی اش باشد با قدرت تمام بروز پیدا می کند.

وسواس فکری

بعضی ها در همه زمینه های زندگی حسادت می ورزند. اینگونه افراد به نظر می رسد مغزشان مدام در حال اضافه کاری است و بی دلیل خطر و ترس و بهانه‌ای پیدا می کنند که در باره آنها به شکل وسواس گونه ای فکر کنند.

بیشترین چیزی که هویت منطقی یک فرد حسود را در هم می ریزد شک و تردید و نامشخص بودن اتفاقات است. آنها باید از همه رفت و آمدها و گفتگوها سر در بیاورند. دیر کردن شریک زندگی شان باید جواب داشته باشد و برای همین ذهن وسواسی شان بدون توقف، دلایل منفی و بد پیدا می کند. فرد حسود ناگزیر است برای رهایی از تشویش و تردید مداوم به خیالات و بدبینی ها میدان دهد و آنها را واقعی جلوه دهد.

داشتن شخصیت متوهم

اغلب حسودانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند و حسادت شان ابعاد غیرقابل کنترل دارد و به طور کلی از زاویه «توهم» با زندگی روبرو می شوند. توهمی که دردسرهای زیادی فراهم می کند.

این نوع از افراد حسود احساس مظلوم بودن می کنند و خود را قربانی دسایس دیگران می بینند. به نظر آنها، همیشه کسانی هستند که اهداف و حتی زندگی زناشویی شان را می خواهند به هم بزنند. توهم این افراد اشکال گوناگون دارد و مدام خود را در معرض بی مهری و خواستنی نبودن می بینند. دیگران همیشه مقصر همه اتفاقات و شکست ها و کم آوردن های شان هستند. این نوع حسودان شک ندارند که شریک زندگی شان مشغول خیانت است و هیچ نوع دلیل و منطقی را که مغایر توهمات شان است نمی پذیرند.

البته مواردی نیز وجود دارد که حسادت می تواند یک احساس منطقی باشد. تجربه مشخص در کلینیک های مشاوره زناشویی نشان داده است اگر افراد برای اولین بار حسادت و احتمال خیانت را در شریک زندگی شان درست حدس بزنند از آن پس برای همیشه با هر انسان دیگر با تردید و سوظن قوی روبرو می شوند.

مهمترین هویت شخصی آدم های حسود این است که قدر و منزلت خودشان را کافی نمی دانند. احساس کمبود و حقارت بخصوص در روابط عاطفی شان  وجود دارد. آنها مدام فکر می کنند بقیه افراد باهوشتر، جذابتر و موفقتر از آنها هستند.

 

The 3 Reasons We Can Get Jealous – Seth Meyers Psy.D.

https://www.psychologytoday.com/blog/insight-is-2020/201409/the-3-reasons-we-can-get-jealous

 

Buss, D. M. (1995). Evolutionary psychology: a new paradigm for psychological science.Psychological Inquiry, 6, 1,1–30.

Harris, C. R. (2004). The Evolution of Jealousy. American Scientist, 92, 62-71.

Image source

http://www.huffingtonpost.com/kavita-j-patel/how-to-stop-being-jealous_b_8031754.html