ما مردان از بچگی جراحی زیبایی ناخواسته داشتیم

عمل ختنه با همه دلایل مخالف و موافق، به هر حال یک رسم کمابیش جهانی است. رسمی که توسط جامعه پزشکی دنیا پذیرفته شده است و پروتکل مشخصی پیدا کرده است تا کمترین عفونت یا مشکلات جانبی پیدا کند.

اما رنج اشتباهات جراحان! قدیم و احتمال عفونت، ضایعات ناراحت کننده جسمی و روحی زیادی ایجاد می کرد. بویژه که در بعضی کشورها پسرها باید برای این عمل به سن بلوغ نزدیک میشدند.

 

More from مرد روز
نظر یک فیلسوف در باره تحمل نابرابری‌ها
بپذیریم – ما یک معجزه شکننده هستیم در این گوشه بسیار کوچک...
Read More