احساس بازنده بودن

MentalHealth_A3_Web

کارهای مان را عقب می اندازیم تا نتوانیم به موقع به پایان برسانیم. در کارها، آنقدر دقت و وسواس به خرج می دهیم تا به بهانه کامل نبودن، انجام نشود. آنقدر نامطمئن و مردد با همکاران و مشتری ها برخورد می کنیم تا اعتمادشان از ما سلب شود. با بی حوصلگی و بی احتیاطی، کارها را ناقص تحویل می دهیم. خلاصه اینکه هر کاری می کنیم تا بازنده بودن خودمان را ثابت کنیم.

افسوس خوردن

احساس پشیمانی، یک موقعیت ذهنی است که خصیصه اصلی اش مقصر دانستن خودمان، برای اتفاقات ناگوار است. احساس غمگینی که مدام در حال نکوهش رفتار و تصمیم های است که گرفتیم. نوعی درجا زدن در  خطاهای گذشته …

اگر به تغییر موقعیت روحی و دوری از احساس بازنده بودن فکر می کنید شاید بهتر است همه توجه تان را به زمان کنونی  مصروف کنید.

مردم داری به هر قیمت  

افرادی که همه رفتارها و تصمیمات شان برای خوشایند دیگران است خوب است متوجه باشند که تلاش شان، در درجه اول شاید برای این است که می خواهید مورد پسند همگان باشند.

بسیاری از این نوع افراد، شاید والدین خودخواهی داشته اند و یاد گرفته اند که تمرکز اعمال شان را بر روی جلب رضایت و خشنودی آنها بگذارند.

تحقیقات نشان داده است کودکان در تشخیصِ حالت چهره های خشمگین و تهدیدکننده توجه بیشتر دارند. کودکانی که در محیط اذیت کننده بزرگ شده اند و تشویش مداوم برای ناراحت نساختن والدین، آنها را همواره ترغیب کرده است هر کاری بکنند تا بتوانند چهره غضب آلود والدین را از خود دور کنند.

برای همین، کودکان فوق در بزرگسالی، حاضر به هر تعدیل و توافقی هستند تا افراد دور و برشان، ناراحت نشوند.

احساس همدلی و دلسوزی با مردم داری به هر قیمت، فرق می کند. فقط به خاطر اینکه می دانید بعضی ها زندگی خوشایندی ندارند دلیل نمی شود که شما مسئول حل مشکلات شان به هرقیمتی باشید. هیچ بایدی بر دوش و وجدان شما قرار نگرفته است.

افرادی که همه قوای روحی و جسمی و حتی مالی شان را صرف دیگران می کنند به طور طبیعی، انرژی برای خودشان نخواهد داشت.

شما حق انتخاب دارید و خیلی مهم است که قدرت همدلی و جلب رضایتمندی تان را اصلی و فرعی کنید. بهتر است بخشی از وجودتان را برای کمک به دیگران هدیه دهید و برای شخصیت و هویت و نیازهای خودتان تقدم قائل شوید.

یاد بگیرید تحمل درد و رنج و حتی اذیت های کوچک و یا حتی ناخواستنی بودن را در خودتان پرورش دهید. بهترین کمک در این مرحله، دور شدن از افراد « سرویس گیرنده» و همیشه طلبکار است.

افکار منفی که بر روی ذهن ما حک شده است

 

The 6 Mental Health Habits That Kill Your Confidence

https://www.psychologytoday.com/blog/the-mindful-self-express/201509/the-6-mental-health-habits-kill-your-confidence

Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. Cognition And Emotion, 4, 81-127.

Pollak, S. D., & Tolley-Schell, S. A. (2003). Selective attention to facial emotion in physically abused children. Journal of Abnormal Psychology, 112, 323–۳۳۸٫

Flett, G. L, Hewitt, P. L, Heisel, M. J. (2014). The destructiveness of perfectionism revisited: Implications for the assessment of suicide risk and the prevention of suicide. Review of General Psychology, 18, 156-172.

Collins, R. L. For Better or Worse: The Impact of Upward Social Comparison on Self-Evaluations. Psychological Bulletin 119 (1995).

 

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

همه فکر می کنند بهتر از بقیه هستند حتی زندانیان سارق

بررسی های مختلف نشان داده است اکثر افراد جامعه فکر می‌کنند از...
بیشتر بخوان