خشنودسازی دیگران نباید به هر قیمت باشد

MentalHealth_A3_Web

افرادی که همه رفتارها و تصمیمات شان برای خوشایند دیگران است خوب است متوجه باشند که تلاش شان، در درجه اول شاید برای این است که می خواهید مورد پسند همگان باشند.

بسیاری از این نوع افراد، شاید والدین خودخواهی داشته اند و یاد گرفته اند که تمرکز اعمال شان را بر روی جلب رضایت و خشنودی آنها بگذارند.

تحقیقات نشان داده است کودکان در تشخیصِ حالت چهره های خشمگین و تهدیدکننده توجه بیشتر دارند. کودکانی که در محیط اذیت کننده بزرگ شده اند هر کاری می کنند تا بتوانند چهره غضب آلود والدین را از خود دور کنند.

برای همین، کودکان فوق در بزرگسالی، حاضر به هر گذشتی هستند تا افراد دور و برشان، ناراحت نشوند.

احساس همدلی و دلسوزی فرق دارد با خشنودسازی دیگران به هر قیمت … فقط به خاطر اینکه می دانید بعضی ها زندگی خوشایندی ندارند دلیل نمی شود که شما مسئول حل مشکلات شان به هر قیمتی باشید. هیچ بایدی بر دوش و وجدان شما قرار نگرفته است.

افرادی که همه توانایی روحی و جسمی و حتی مالی شان را صرف دیگران می کنند به طور طبیعی، انرژی برای خودشان نخواهد داشت.

شما حق انتخاب دارید و خیلی مهم است که قدرت همدلی و جلب رضایتمندی تان را اصلی و فرعی کنید. بهتر است بخشی از وجودتان را برای کمک به دیگران هدیه دهید و برای شخصیت و هویت و نیازهای خودتان تقدم قائل شوید.

یاد بگیرید کمی ناخواستنی بودن را تجربه کنید. یاد بگیرید از افرادی که « سرویس می گیرند» ولی همیشه طلبکار هم هستند دوری بورزید.

افکار منفی که بر روی ذهن ما حک شده است

The 6 Mental Health Habits That Kill Your Confidence

https://www.psychologytoday.com/blog/the-mindful-self-express/201509/the-6-mental-health-habits-kill-your-confidence

Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. Cognition And Emotion, 4, 81-127.

Pollak, S. D., & Tolley-Schell, S. A. (2003). Selective attention to facial emotion in physically abused children. Journal of Abnormal Psychology, 112, 323–۳۳۸٫

Flett, G. L, Hewitt, P. L, Heisel, M. J. (2014). The destructiveness of perfectionism revisited: Implications for the assessment of suicide risk and the prevention of suicide. Review of General Psychology, 18, 156-172.

Collins, R. L. For Better or Worse: The Impact of Upward Social Comparison on Self-Evaluations. Psychological Bulletin 119 (1995).

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
فکر اینکه همه عمر تنها بمونم
چه اتفاقی میوفته اگه برای باقی زندگی تنها باشم؟ آیا امکانش هست...
Read More