افکار منفی که بر ذهن ما حک شده است

احساس گناه را از کودکی می آموزیم: « آدمها دارند از گرسنگی هر روز می میرند و تو دست به غذایت هم نزدی» یا « همه زندگی ام را نثار شما کردم و حالا از من ایراد هم می گیری؟»

 
پیامی که گناه در ضمیر ما حک می کند این است که یک چیزی در ما معیوب است. احساس بدی نسبت به خودمان و حتی نیت ها و افکار خودمان خواهیم داشت.
.
برای مقابله با گناهانی که عادت های منفی در ما ایجاد می کنند یادمان باشد مدام به خودمان تذکر دهیم: « انسان بدی نیستیم چون همه رفتار و اعمال و نیت های ما طبیعی و بسیار عمومی است.»
.
یا با آنهایی که وضع شان از ما بهتر است خود را مقایسه می کنیم یا آنها که اوضاع شان به مراتب از ما بدتر است.

ولی یادمان می رود که ما واقعاً نمی دانیم در درون تک تک آدم های موفق و بهتر از ما! یا آنها که فکر می کنیم وضعیت خوبی ندارند چه می گذرد؟

هیچ انسانی در هیچ شرایطی راضی نیست و این مهمترین خصلت تمدن سازی بشر است. اگر به وضعیتی که داشتیم راضی می بودیم درون غارها می ماندیم.

ناراضی بودن را به شرم و گناه از خود تبدیل نکنیم. این حس را به وسیله ایی برای افزایش اعتماد به نفس و تلاش بیشتر مبدل سازیم.

باید این حقیقت ساده را بپذیریم که بعضی انسانها شانس می آورند. بعضی انسانها بدن خاص، هوش خاص و شخصیت خاص و حتی نبوغ خاص در یک زمینه دارند و اکثریت بشر ضرورتی ندارد خودش را با یک اقلیت بسیار محدود مقایسه کند.

بهترین مقایسه در باره خودمان می تواند این باشد که بفهمیم نسبت به سال گذشته چقدر فرق کرده ایم.

ادامه در مقاله زیر

احساس بازنده بودن

 

The 6 Mental Health Habits That Kill Your Confidence

https://www.psychologytoday.com/blog/the-mindful-self-express/201509/the-6-mental-health-habits-kill-your-confidence

Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. Cognition And Emotion, 4, 81-127.

Pollak, S. D., & Tolley-Schell, S. A. (2003). Selective attention to facial emotion in physically abused children. Journal of Abnormal Psychology, 112, 323–338.

Flett, G. L, Hewitt, P. L, Heisel, M. J. (2014). The destructiveness of perfectionism revisited: Implications for the assessment of suicide risk and the prevention of suicide. Review of General Psychology, 18, 156-172.

Collins, R. L. For Better or Worse: The Impact of Upward Social Comparison on Self-Evaluations. Psychological Bulletin 119 (1995).

منبع تصویر
http://mysuccesslab.com/wp-content/uploads/2015/09/ThinkstockPhotos-166372759.jpg

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
چینی های متمول و زن دوم
بر طبق آمارهای تحقیقاتی منتشر شده در دانشگاه پکن، ۹۵ درصد کارمندان...
Read More