روباتی که تقلید نمی کند

mother-robot@2x

یکی از فرضیه ها در مورد اینکه چرا آدم فضایی ها با ما ملاقات نخواهند کرد این بود  که دیر یا زود، هر موجود باهوشی برای تسریع رشد خود به روبات ها متوسل خواهد شد و روبات های با شعور شده، موجودات فضایی را معیوب، محدود و مضرِ تشخیص می دهند و آنها را منقرض می کنند و برای همین امکان تماس موجودات فضایی با ما میسر نیست. اتفاقی که بعید نیست برای ما نیز به وقوع بپیوندد.

همین اواخر بود که اعلامیه جمعی بیش از 1000 دانشمندِ سازنده ماشین های باهوش که در بین آنها از موسسین شرکت اپل، رئیس شرکت سازنده روبات های با هوش گوکل ، Elon Musk و Stephen Hawking نیز وجود داشته اند تهیه شده است. اعلامیه ای که در حقیقت اخطاری به توسعهِ بی رویه آدم ماشینی های جنگی بود.

با این وجود، افزایش نگرانی ها در باره آدم ماشینی های باهوش، تحقیق و توسعه آنها لحظه ای توقف نداشته است.  در همین رابطه، دانشگاه کمبریج موفق به ساختن یک روبات گشته است که عملا نقش مادر را ایفا می کند. روباتی که نه تنها قادر به ساختن بچه های خودش است بلکه می تواند آنها را تصحیح نیز بکند.

پروسه  کار این روبات هوشمند بدین صورت است که به او ماموریت داده اند تا بر سرعت حرکتِ 5 مکعب پلاستیکی ( که موتور برقی کوچکی نیز در آن تعبیه شده است) بیفزاید. هر 5 مکعب با کمی تغییر در خصوصیات و قابلیت های شان، در عمل مثل این است که ساختمان متفاوت ژنتیکی دارند و در حد مشخصی قادر به حرکت هستند.

در مرحله بعدی، روبات باشعور، تقریبا بر اساس اصل تکامل یعنی انتخاب اصلح، هر بار با تصحیح و درهم آمیزی خصوصیات و ضعف های مختلفِ مکعب ها، کم کم آنها را مجهز به موقعیتی می کند که می توانند دو برابر سرعت طراحی شده خود حرکت کنند.

The evolution machine: Mother robot makes each child better than the last By Nick Lavars

http://www.gizmag.com/evolution-machine-mother-robot/38903/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=6de059040d-UA-2235360-4&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-6de059040d-92042613

The research findings were published in the journal PLOS One.

Source: University of Cambridge

More from سعید داورپناه
ترس مردان از قرار گذاشتن
در طی چندین سال گذشته بسیاری از ناظرین اجتماعی بر این واقعیت...
Read More