ویژگی مرد آلفا

body-language-secret-min-e1452623194912

اصطلاح آلفا مثلا در گله شیر یا گرگ معمولا به یکی که هم رهبرشان است و بالطبع درشت تر، چابک تر و شجاع تر از بقیه مذکر ها است گفته می شود. آلفاها  دفاع، حمایت و مسئولیت شکار را نیز معمولا به عهده دارد. آلفاها در هر نوع جمع حیوانی که شکل بگیرند سهم بیشتری از غذا و سایر مزیت های درون گروه  بویژه سکس و تولیدمثل را از آن خود می کنند.

استاد دانشگاه استانفورد Vinita Mehta معتقد است مهمترین تفاوت آلفای مذکر در حیوانات و انسانها این است که یک مرد آلفا شاید در طی روز مثلا نظافت چی یک مدرسه باشد و نقش مهمی در اجتماع در طی روز نداشته باشد. ولی همان مرد در اوقات دیگر یا اجتماعات دیگر، یک بوکسور خوب یا شناگر قهرمان یا نویسنده و نقاش زبردست باشد و قدرت و مزایای آلفا بودن را همچنان به خود اختصاص دهد.

یک مرد آلفا می تواند یک مرد با قد متوسط باشد که می خواهد توجه و علاقه یک زن قد بلندتر از خودش را جلب کند. برای بسیاری از زنان، یک مرد مهربان، مودب و مسئول یا مردی که مدام در فعالیت های خیریه وقت و هزینه می گذارد می توانند آلفا تشخیص داده شود.

مردانی که از نظر اجتماعی و بویژه در بین زنان وجهه ای برای خود کسب می کنند معمولا از سه ویژگی برخوردارند.

قد بلند هستند

مردان قد بلند تفاوت هوش و شعور با کوتاهتر از خودشان ندارند ولی جامعه انسانی توجه بیشتری به آنها می کنند. درآمد، سطح موفقیت و توقع پیشرفت در بین قد بلندترها بیشتر است. مردان قدبلند، کمتر از بقیه به مردان دیگر که مثلا با بدن ورزیده خودنمای می کنند حسادت نشان می دهد. تحقیقاتی نیز وجود دارد که نشان می دهد زنان تمایل بیشتری به مردان قد بلند دارند.

بی تردید تحقیقات مشخص و سراسری وجود ندارد که مدعی باشد در همه نقاط زمین قد بلند بودن مزیت یک مرد آلفا است.

صدای مردانه دارند

صدای عمیق و پر ابهت مردانه نیز از ویزگی های مردان آلفا است. تحقیقات گوناگون در باره تاثیر صدای کمابیش خشن و زمخت مردانه یا حتی صدای گرم و مهربان مردانه، موقعیت های بهتری برای شان در سلسله مراتب اجتماعی و حتی در بین زنان فراهم کرده است.

قیافه زمحت دارند

صورت خشن و بویژه پهن، هم نشانه ای از بالا بودن هورمون تستوسترون می باشد که به خودی خود مردان فوق را در بین زنان جذاب نشان می دهد و در ضمن بالا بودن هورمون مردانه از بیشتر بودن قدرت دفاع طبیعی بدن در مقابل بیماری ها نیز خبر می دهد. فرماندهان جنگی و مدیران اقتصادی و سیاسی با نسبت پهن تری از صورت، نشان داده اند که تسلط  بیشتری بر جمع همراه خود دارند.

 

Are Alpha Males a Myth or a Reality? Vinita Mehta Ph.D., Ed.M

https://www.psychologytoday.com/blog/head-games/201412/are-alpha-males-myth-or-reality

 

image source
http://www.msicollege.com/

More from سعید داورپناه
هر انسان ۱۳ راز شخصی دارد
نتیجه یک تحقیق گسترده نشان داد انسانها به طور میانگین حدود ۱۳...
Read More