کاریکاتور روز – شوخی با عزرائیل

More from مرد روز

اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این...
بیشتر بخوان