کاریکاتور روز – مذاهب سیاره زمین

 

shilmi simsek turkey -Futbol (NXPowerLite)-XL

shilmi simsek  – turkey

More from مرد روز

مردان فنلاندی بیشتر از زنان با فرزندان‌شان وقت می‌گذرانند

فنلاندی ها کشور شان را « سرزمین هزار دریاچه» خطاب می کنند...
بیشتر بخوان