کاریکاتور روز – کشیش نقاش

cava_vincitore_germania_wolfgang_theiler-L

More from مرد روز

عکس روز – واژنی از گل

هنرمند بلژیکی  Patrick Van der Elst  یک دکتر جراح است ولی سال ها...
بیشتر بخوان