کاریکاتور روز – کشیش نقاش

cava_vincitore_germania_wolfgang_theiler-L

More from مرد روز

اگر بترسی از دستش می‌دهی

قبلاً می ترسیدم از اینکه قد من به اندازه کافی بلند نیست...
بیشتر بخوان