ساختن اطلس زیبایی زنان

Amazon Rainforest

عکاس رومانیایی Mihaela Noroc به 37 کشور و از جمله ایران سفر کرده است تا با تهیه پرتره از دختران مناطق مختلف دنیا نشان دهد که با وجود علاقه شدید بشر برای همسو شدن خواسته های انسانی، قرار نیست یک شیوه بسته بندی شده از زیبایی نیز در همه جا تکرار شود.

او 27 ساله بود که از شغلش استعفا داد و در طی 2 سال گذشته  سفرش به دور دنیا را شروع کرد تا بتواند یک اطلس زیبایی از جهان تهیه کند. Noroc به 5 زبان دنیا تسلط دارد ولی با این وجود برایش اتفاق افتاده است که برای گرفتن یک تصویر فقط 30 ثانیه فرصت داشته است.

Atacama Desert, Chile
Atacama Desert, Chile
Colca Valley, Peru
Colca Valley, Peru
El Paico, Chile
El Paico, Chile
Little India, Singapore
Maramures, Romania
Maramures, Romania
Medellin, Colombia
Medellin, Colombia
tibetan plateau china
Cuenca Ecuador
Omo Valley, Ethiopia
medellin colombia
Oxford, UK
Oxford, UK
Riga, Latvia
Riga, Latvia
San Francisco, USA
San Francisco, USA
Shiraz, Iran
Shiraz, Iran
Sumatra, Indonesia
Sumatra, Indonesia
Yangon, Myanmar
Yangon, Myanmar
Mihaela-Noroc-Atlas-of-Beauty-Maori-New-Zealand
Maori-New-Zealand
Mihaela-Noroc-Atlas-of-Beauty-Rio-de-Janeiro
Rio de Janeiro
the atlasof beauty 2
Nasir al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran
Mihaela-Noroc-Atlas-of-Beauty-
Baltic Sea

Photographer Travels the World to Capture the Diversity of Beauty in 37 Different Countries

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/mihaela-noroc-the-atlas-of-beauty

http://theatlasofbeauty.tumblr.com/

More from سعید داورپناه
چرا غربی‌ها از آدم ماشینی می‌ترسند ولی ژاپنی‌ها نه
بخش عمده فرهنگ مذهبی بشر بر اساس مذاهب تک خدایی دره نیل...
Read More