اسپرم بی رمق و تنبل در مردانِ جذاب و خوش هیکل

18k2lejeltl6fpng
Michelangelo

سال‌هاست که پژوهش‌گران در تلاش‌ هستند ارتباط میان جذابیت ظاهری و قدرت باروری مردان را مشخص کنند. اما همواره نتایج متفاوت و متغیر بوده است. اخیراً پژوهشی از ژورنال زیست‌شناسی تکاملی گام مهمی در این زمینه برداشته  است مبنی بر اینکه هرچه فرد چهره‌ی مردانه‌تر داشته باشد اسپرم بی رمق تری دارد.

این پژوهش شامل نمونه‌گیری اسپرم دانشجویان مرد، اندازه‌گیری کیفیت این اسپرم‌ها و به‌کارگیری دانشجویان داوطلب زن و مرد برای دیدن تصاویر همان مردان و نمره دادن به جذابیت ظاهری آن‌ها بوده است.

در تحقیق فوق، توانستند به مقایسه ایی بین توانایی اسپرم و مردانه بودن چهره‌ و بدن مردانه دست یابند. به عبارت دقیقتر هر چه قدر صورت و گونه مردان برجسته تر و پهن تر باشد اسپرم های تنبل و بی رمق تری دارند.

پژوهش مزبور به این فرضیه محتمل تکیه می کند که افراد دارای چهره‌های جذاب و درشت هیکل، سکس بیشتری داشته اند و به همین خاطر نیازی به اسپرم‌های سریع و پر انرژی برای حامله‌کردن شریک جنسی‌شان نبود.

درحالی‌که افراد فاقد چهره  جذاب یا بدن مردانه ( کوچتر و غیرعضلانی ) شانس کمتری برای رابطه‌ی جنسی داشتند و نیاز تطبیقی شان طوری تنظیم شده است که بیشترین بهره را از این شانس کم ببرند. بنابر این شرط بقا، امکان برای شان فراهم شده است که اسپرمی با شانس باروری زیاد ( حجم، تعداد و سرعت) تولید کنند.

منبع:

Masculine-Looking Guys May Have Lamer Sperm

More from مرد روز
خصوصیات افرادی که هوش عاطفی بالا دارند
دکتر Daniel Goleman  نویسنده کتاب هوش عاطفی یا emotional intelligence  خصلت های زیر را برای این...
Read More