مردان سریعتر عاشق می شوند و …

robertburriss-2

مردان سریعتر عاشق می شوند

در تحقیقی که توسط دانشگاه نیویورک بر اساس سنجش نظرات 350 زن و مرد حدوداً 30 ساله صورت گرفته است مشخص شد که مردان سریعتر عاشق می شوند. این ماجرا حتی در عشق های یکطرفه هم در مردان بیشتر دیده شده است.

بخشی از نتیجه گیری های این تحقیق نشان داده است که مردان ابراز عشق را لازمهِ شروع یک رابطه جدی می بینند. به عبارتی دیگر مردان آسانتر و سریع تر ابراز عشق می کنند تا به نوعی اعلام کنند که احساس شان در باره فرد مقابل جدی است.

 زنانی که بیشتر می خندند برای مردان جذاب ترند

در یکی از تحقیقات بولتن « شخصیت و روانشناسی اجتماعی» که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است به این واقعیت عمومی اشاره شد که زنان به دلایل مختلف از مردان شوخ طبع و بذله گوی خوش شان می آید. نشانه های ساده این جذابیت هم بر می گردد به حدسی که در باره باهوش بودن مردان بذله گو زده می شود و اینکه آنها از امکان محبوبیت اجتماعی بیشتری برخوردارند. در ضمن مردان شوخ از اعتماد به نفس بیشتری در آشنای اولیه از خود بروز می دهند.

مورد مهمتر اینکه سلامت روحی و شادی، نشان از ثبات اقتصادی و در زمان های قدیم، حکایت از دسترسی کافی به غذا و امنیت داشته است. به عبارتی دیگر، شوخی و بی خیالی در قدیم یک قابلیت لوکس بوده است. مردان بذله گو نه تنها غذای کافی داشتند بلکه وقت شیطنت و شوخ طبعی هم داشتند که همه این موارد امتیازاتی است برای مردان و اینکه قادر به تحمل تعهد و دفاع از زنان و فرزندان آتی شان را دارا باشند.

در این تحقیق که به بررسی شیوه های معرفی مردان و زنان در محل های عمومی و حتی سایت های دوستیابی پرداخته است متوجه شده است که زنان اصراری برای معرفی خود به عنوان فرد بذله گو ندارند و در اغلب موارد این مردان هستند که شفاها و کتبا بر این قابلیت فردی تاکید می کنند.

تحقیق فوق به این سئوال پاسخ نداد که چرا زنها تمایلی برای استفاده از شوخ طبع بودن برای جذاب بودن خودشان نشان نمی دهند. نکته دیگری که به آن اشاره شده این است که زنانی که بیشتر می خندند برای مردان جذاب تر هستند. بی شک قدرت اقتصادی و افزایش استقلال زنان در دنیای کنونی شاید این باور قدیمی که زنان شوخ طبع نیستند یا نباید باشند را تغییر دهد.

.

10 Essential Relationship Lessons that Women Should Learn about Men

http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/4/1/10-essential-relationship-lessons-that-women-should-learn-ab.html

image source

http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/3/18/the-psychology-of-attractiveness-podcast.html

More from سعید داورپناه
چرا بعضی مردان فکر می کنند جذاب و خواستنی نیستند
زن زیبا و مرد ثروتمند، زوج شیکی هستند که تقریبا همه نمونه...
Read More