کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

دی‌جی لحظات خلوت شما – 2

معلوم است که Half Moon Run می خواهد رابطه حسی و عرفانی...
بیشتر بخوان