کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

طلاق از نگاه کارتونیست ایرانی

طلاق اثر جواد علی زاده ما نظر مشخصی واقعاً نسبت به طلاق...
بیشتر بخوان