کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

صباح و ودیع الصافی دو جواهر موسیقی لبنان

صباح و ودیع الصافی هر کدام بیش از ۳ هزار ترانه خوانده...
بیشتر بخوان