کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

نصیحت های سلمانی معروف نیویورک

ما مردها ممکن است از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار باشیم وقتی...
بیشتر بخوان