کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

اولین موسیقی مشهور الکترونیک – Popcorn

تقریبا همه آدم های دنیا قطعه موسیقی « پاپکورن» را شنیده اند....
بیشتر بخوان