کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام
ترانه 70 میلیون
گروه انگلیسی فرانسوی Hold Your Horses در حین خواندن ترانه بازیگوشِ 70...
Read More