کاریکاتور روز – حقوق بشر

از نظر کارتونیست اوکرائینی Alexander Dubovsky آدم و حوا جرم شان این بود که …

dubovsky ukraine  adam.eve devil (NXPowerLite)-L

Written By
More from سام

نسل جدید ایرونی هزار تا قصه داره

[caption id="attachment_36839" align="aligncenter" width="469"] Pallet پالت[/caption] گروه موسیقی پالت همه کارهای شان...
بیشتر بخوان