افسوس های بعد از سکس

بر طبق آخرین تحقیقات انجام شده، نحوه پشیمانی زنان و مردان در قبال سکس با هم فرق دارد زنان پشیمان می شوند که چرا بعد از سکس، آشنایی شان به یک رابطه جدی ختم نشده است. برعکس آنها، مردان پشیمان هستند که چرا رابطه ایجاد شده، به سکس ختم نشده است.

مدتی پیش محققین دانشگاه کالیفرنیا، گزارشی را منتشر ساخته اند که حاصل جمع بندی سنجش تهیه شده از ۲۴ هزار دواطلب بوده است. در این سنجش ها، زنان و مردان از پیامدهای بعد از سکس، سئوالاتی شده بود.

دو افسوس اصلی زنان این بود که چرا باکره گی ام توسط یک مرد نامناسب از دست رفت؟ و اینکه چرا آشنایی ام با یک مرد، سریع به سکس ختم شد؟

دو گلایه بزرگ مردان این بود که چرا اینقدر خجالتی بودم و نتوانستم تمایل جنسی ام را به او ابراز کنم؟ و افسوس که در جوانی، شیطنت جنسی ام به اندازه کافی نبود.

زنان بعدها، از اینکه با مردهای غیر جذاب دیده شدند و یا رابطه داشته باشند خود را سرزنش خواهند کرد. مردان ولی برعکس شهرتی که به مردان نسبت داده شده که اسیر و مجذوب ِ زنان زیبا هستند از داشتن رابطه با زنان غیر جذاب پشیمان نبودند.

از نظر تکامل طبیعی، در انسانها و همه پستانداران، زنان باید وقت، انرژی و ریسک بیشتری را برای تکرار نسل پذیرا باشند. برای مردان، سکس و انتقال اسپرم با کمترین هزینه و حتی در ۲۰ ثانیه نیز می تواند عملی شود و شاید هرگز بعد از سکس، پیدای شان نشود. برای همین، رابطه های جنسی بدون تعهد و متنوع تر برای شان مقرون به صرفه تر است. چون در قدیم هم شانس بچه داشتن شان را زیاد می کرد و هم لازم نبود غصه نگهداری همه شان را بخورند. بخش کوچکی را خودشان حامی می شدند و بقیه را به شانس و توانایی زنان می سپردند.

زنان و احساسات شان و از جمله میزان پشیمان شدن شان بیشتر است چون بهای سنگین تری می بایست برای سکس پرداخت کنند. زنان تخمک های محدودی دارند. در روزهای محدود ماه و فقط یک بار شانس ریسک کردن دارند ولی مردان برنامه ریزی شده اند که در هر فرصتی و حتی هر روز سال، برای آمیزش، اماده باشند.

یافته های فوق با تاریخ تحولِ بسیار طولانی نسل بشر همراهی دارد. تفاوت برخورد زنان و مردان با سکس نیز به طور عمومی و غریزی می تواند به صورت یک مبنای غریزی وجود داشته باشد ولی خود این تفاوتهای غریزی در برخورد با واقعیت های هر دوره و زمانه ایی فرق خواهد داشت.

برای همین، مرام و رفتار بشر کنونی، کاملا عوض شده است و تاثیر گرفته از شرائط و عوامل معاصر زندگی این دوران است و از غریزه زیاد اطاعت نمی کنند.

 

If Only… Gender Differences in Sexual Regret

http://www.psychologytoday.com/collections/201306/top-25-list-june-2013-0/7-if-only-gender-differences-in-sexual-regret

Andrew Galperin & Martie Hazelton,

More from مرد روز
گوگل خدای جدید بشر
گوگل به عنوان موتور جستجو وقتی ۲۲ سال پیش شروع به کار...
Read More