تاثیر محبتِ خانوادگی در مردان

در سال ۱۹۳۸ دانشکده پزشکی هاروارد تحقیقی را در باره مردان به تصویب رساند که بعد از ۷۷ سال همچنان ادامه دارد. قرار اصلی این تحقیق، یافتن دلایل اصلی موفقیت در زندگی مردان بود.

برای این تحقیق طولانی ۲۶۸ دانشجوی سال اول از همه رشته های ورودی ۷۷ سال پیش انتخاب شدند و از آنها این اجازه گرفته شد که برای سال های طولانی تحت نظر گروه تحقیق باشند. دانشجویان از نظر فیزیکی و روحی سالم بودند و از نظر موقعیت اقتصادی تلفیقی بودند از خانواده های متمول و دانشجویان خانواده های فقیر که به خاطر نمرات بالا، بورسیه تحصیلی گرفته بودند. مردانی که به طور طبیعی شانس موفقیت برای شان پیشبینی می شد.

قرار شد که هر ساله موقعیت زندگی این گروه از مردان ( شغل، سلامت فیزیکی، عات های رفتاری، سرگرمی های مورد علاقه، ازدواج، نظرات سیاسی) از طریق یک نظرسنجی کامل ثبت شود. محققین حق داشتند که حداقل هر ۱۰ سال با بازدیدهای حضوری، موقعیت روحی و روانی شان را بررسی کنند. آنها در ضمن حق داشتند به اطلاعات اعضای خانواده و فامیل این مردان  تا حدِ سه نسل متصل به آنها دسترسی داشته باشند.

قدیمی ترین مدیر این پروژه دکتر George Vaillant  وقتی که  مسئولیت این بررسی را به عهده گرفت ۳۲ ساله بود و اکنون خودش از مرز ۸۰ سالگی نیز گذشته است. شرکت کنندگان این پروژه که از آن با عنوان Grant Study  یاد می کنند همگی در دهه ۹۰ زندگی شان هستند.

هنوز مجموعه بررسی ها به یک جواب تمام و کمال نرسیده است ولی انبوه اطلاعات گردآوری شده این امکان را فراهم کرده است که بخشی از نتایج کلی این تحقیق قابل رؤیت شود. دکتر Vaillant  برای نشان دادن دلایل موفقیت مردان و به نوعی راز خوشبختی آنها ۱۰ عامل را شناسایی کند.

او قبل از ارائه لیست مزبور بر این نکته تاکید کرده است که موقعیت بسیار مناسبی که مردان در سنین ۶۵ تا ۸۰  سالگی دست یافته اند بیشتر از هر چیز به خاطر صبوری و بردباری، کودکی پر مهر و داشتن زندگی اجتماعی پر محبت بویژه در سنین ۳۷ تا ۴۷ سالگی بوده است.

مردان زندگی پرنشاط و موفق تری دارند اگر:

۱-   یک رابطه عاطفی دوست داشتنی با یکی از برادران یا خواهران خود برقرار کرده باشند

۲-  در خانه  متحد و متکی به هم زندگی کرده باشند

۳-  مادران دلسوز و مراقب و پر مهری داشته اند

۴-  قادر به ایجاد یک رابطه زناشویی دلپذیر بوده اند

ادامه دارد

 

Love Is All You Need: Insights from the Longest Longitudinal Study on Men Ever Conducted
Brett & Kate McKay

http://www.artofmanliness.com/2014/09/02/love-is-all-you-need-insights-from-the-longest-longitudinal-study-on-men-ever-conducted/

Source:

The Triumphs of Experience: The Men of the Harvard Grant Study by George Vaillant

image source

http://sedayiran.com

More from ترجمه ونداد زمانی
نقش شرم در زندگی افراد تنها
ادعای اینکه تنهایی می تواند باعث افزایش تشویش شود زیاد دور از واقعیت...
Read More