ترانه ایی برای گم شدن در رویا

ادعا می شود ۷۰ درصد آدمها صبح ها یک افسردگی خفیف دارند. این موسیقی می تواند به درد آنهایی بخورد که هنوز افسردگی صبحگاهی از بدن شان خارج نشده ولی در عین حال باید به سر کار بروند. با این ترانه از آلبوم « گم شده در رویا » می توانید چشمان تان را در حالی که رو به پنجره اتوبوس و یا چراغ های بیرون قطار زیرزمینی نشان کرده اید ببندید. بگذارید تاثیر نور بر روی پلکهای تان تصمیم بگیرد به چه چیزی فکر کنید یا چه چیزی را به خاطر آورید.

۳۰ ثانیه اول یک ترنم ساده دارد بعد با ترانه ایی به سبک باب دیلن زمزمه کنان می گوید زیر فشار روزگار خم نشو. لازم بود به رویا پناه ببر و … در ادامه با یک حس دلپذیر که شبیه یک خلوت عارفانه است پایان می یابد.

With a comb down here, it’s easy
But do you rather have a good day
But a dream like this gets wasted
That you’ll … bend under pressure

Still you’ll … bend over pressure

I really love it, oh, you love it
Not gonna loose you, when it all breaks down
And the runaways standing in the wind and pray
And they stare straight into nothing,

But we’re all kinda the same. You all raise
On a promise, found out over time
Bet it will come around, get a new way
Or watches how it all breaks down here

Under the pressure

Never break out there
The storm and the wind will go
However you count down there
Stay, keep holding on!

In a cold wind, all arrested
Now, you know how it feels
This is really, warden in my back
Goose all in my gut, this is real

Standing in the water, just trying not to crack
Under pressure

http://mp3box.to/albums/the-war-on-drugs-lost-in-the-dream-324292.html

وبلاگ جاوید کیایی

 

More from جاويد كيايی
یک موسیقی کلاسیک خوب و ساده
یک برداشت پر افاده در باره موسیقی کلاسیک غربی در خیلی جاها...
Read More