پنج سلمانی و مدل موهای برگزیده شان در جهان

MH-style-american-crew-slider_0

از بین ۱۰۰۰ سلمانی از ۱۸ کشور دنیا٬ جمع کوچک ۱۴ نفره ایی برگزیده شده بودند تا در یک مسابقه فشرده در شهر لیسبون و در طی دو روز٬ قادر به ایجاد یک مدل جدید مردانه باشند. مجله سلامت مردان انتخابش مدلی است که سلمانی ایرلندی  Paul Mac ساخته است.

model Francois Piriou by Florian nou
model Francois Piriou by Florian nou
model Tore Frisholm by Eva Lill  Christengayrd
model Tore Frisholm by Eva Lill Christengayrd

 

model Hamlet Gukasyan by nicolay Vosnuk

model Hamlet Gukasyan by nicolay Vosnuk – Russia

model Tore Frisholm by Eva Lill  Christengayrd

model Tore Frisholm by Eva Lill Christengayrd – Norway

.

http://www.menshealth.com/grooming/4-steps-sharp-hairstyle

https://www.americancrew.com/allstarchallengeportal/

http://www.menshealth.com/grooming/4-steps-sharp-hairstyle