قالی ها سخن می گویند

بخش قابل توجهی از هنر ایرانی دوران معاصر شاید مخاطب اصلی اش را در خارج می جوید. چون از طرفی٬ هنر تصویری ایرانی در طی چند دهه گذشته به دلایل مختلف از توجه و اقبال بین المللی روبرو بوده است و از طرف دیگر٬ هنرمند ایرانی امید زیادی به ابراز وجود و تقدیر مناسب از کارهایش در داخل کشور ندارد.

اما مجموعه عکس هایی که جلال سپهر از قالی ایرانی عرضه کرده است مخاطبش انسان به طور کلی است. قالی در این مجموعه زیبا با زندگی انسان کنونی ایران گره خورده است. قالی همه جا هست٬ در خیابان٬ کوچه و محل کار تا خلوت و کنارِ تا در تخیل و پیری و لحظه مرگ …

چهار راه
چهار راه
دو پنجره
دو پنجره
کتاب تو کتاب
کتاب تو کتاب
مرگ
مرگ
رویا
رویا
دستها
دستها
ایستاده با هم
ایستاده با هم
درون - آب انبار
درون – آب انبار
پرتاب - گناه
پرتاب – گناه
کهنسالی - پیرمرد
کهنسالی – پیرمرد

 

http://www.oneart.org/biographies/artist/jalal-sepehr