ماجرای سبیل گذاشتن و انگشت کردن دکتر

ماه نوامبر است و  جنبش سبیل گذاری « موامبر» … هر ساله به طور متوسط حدود ۲ میلیون مرد از سراسر جهان به این جنبش اگاهی بخشی می پیوندند. سازمان دهندگان این حرکت انسانی با گذاشتن سبیل و  تغییر چهره خود٬ سعی می کنند مسبب تغییر فکر و رفتاری باشند که مانع می شود مردان به مطب دکتر برای معاینه بروند.

Movembe

سرطان پروستات از شایع ترین سرطانها است و در حقیت ۲۴ درصد از سهمیه انواع سرطان ها را به خودش اختصاص داده است. سرطانی که فقط در کانادا هر سال حدود ۴ هزار مرد را به دام مرگ می کشاند.

البته باید این نکته مثبت را هم در نظر گرفت که در بسیاری از کشورها و از جمله  کانادا با پیگیری٬ شناسایی و مداوایی که در ۳۰ سال گذشته انجام داده است ۹۹ درصد مبتلایان به سرطان پروستات٬ قادر به شکست آن می شوند.

روش معاینه توسط دکتر
روش معاینه توسط دکتر

همه چیز کمی سخت تر می شود چون نحوه شناسایی مراحل اولیه سرطان پروستات مردان٬به راحتی بازدید مطب دکتر نیست. روش معاینه پروستات٬ مردان را دلسرد و حتی شرم زده می کند در صورتی که مقدار قابل توجهی از تلفات این سرطان با یک معاینه ساده قابل کنترل می گردد.

برای همین٬ اطلاع رسانی جهت پیشگیری سرطان پروستات به اهمیت ازمایش عملی دکتران در مطب ها است.

 سرطان پروستات

More from مرد روز
تخیلات فضایی یک زن عکاس
عکسهای دیجیتالی هنرمند رومانیای Morysetta از محبوبیت و شهرت جهانی برخوردار است...
Read More