امریکا بیش از ۳۰۰ هزار میلیونر دارد

More from مرد روز

موسیقی کی پاپ و تسخیر قلب نسل جوان دنیا

از حدود 25 سال پیش، چند گروه موسیقی کره جنوبی به فکرشان...
بیشتر بخوان