تجربیات جنسی یک زن چاق

کریستین والان یا به قول خودش «زنی کوتاه قد، بسیار چاق، با قیافه معمولی» برای یک سال با مردان زیادی آشنا و حتی همبستر شد تا ثابت کند که زن چاق هم جذابیت جنسی اش کم نیست او می خواست نشان دهد بر عکسِ تبلیغات منفی، مردان از زنان چاق خوش شان می آید. او بدون خجالت از ویژگی های بدن یک زن چاق و قابلیت های جنسی که می توانند برای مردان داشته باشند نوشت. به نظر او متاسفانه مردان نیز قربانی تصور منفی از زن چاق در جامعه هستند.

iqxofzp_

خاطرات صمیمانه و هوشمندانه او با اعتراف به قرار ملاقات گذاشتن و تماس با مردان از طریق شبکه های دوستیابی شروع شد. او خیلی زود متوجه می شود که در دنیای واقعی، سلیقه و جذبه مردان نسبت به زنان، آن چیزی نیست که رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی بر طبل و دهل می کوبند. او با انواع  متنوعی از مردان رابطه ایجاد می کند و سعی می کند با دقت تمام به این حقیقت برسد که جذاب نبودن یک برداشت مصنوعی و ساختگی است و بر زنان تحمیل شده است.

اولین تجربه اش با مردی بود که از دید سلیقه جامعه نمونه ناب یک مرد زیبا و خوش هیکل و با احساسات سالم بود. مردی که شاید هیچکس نمی تواند تصور کند می تواند جذابیتی نسبت به زنی با خصوصیات  او داشته باشد. Christine Whelan با صراحت و پشتوانه ناشی از سکس خوبی که داشته است از مردی که همخوابه اش بود می پرسد چه چیزی در او دیده است که کارشان به تختخواب کشید؟ جوابی که شنید باعث شد تا اولین شوک مثبتِ شخصیتی بر او وارد شود. دلیل کشششِ مرد رویایی این بود که : «اعتماد به نفس به خودی خود جذابه»

Christine Whelan در این یادداشت خصوصی به خودش دروغ نمی گوید. او اشاره می کند که خیلی ها بودند که کششی به او نداشتند ولی او اصلاً از این بابت آزرده خاطر نیست و همانطور که برای خودش سلیقه های مشخص در مردان سراغ کرده بود، به دیگران هم حق می داد که واکنش مشابه نشان دهند.

او در بعضی از مردان شرم و ناخوشایند دانستنِ رابطه با یک زن چاق را در حین لذت بردن و مطبوع بودن و رضایتمندی در رختخواب می دید. او متوجه این امر شد که تعدادی از مردان که از رابطه با او خشنود بودند نمی خواستند با او در محافل عمومی دیده شوند مبادا که مورد تمسخر قرار بگیرند.

مشاهدات Christine Whelan به دقت و هماهنگی ریشه دار یک نظرسنجی وسیع یا تحقیق میدانی نیست ولی به دلیل برخورداری از تجربیات نسبتاً وسیعی که مستقیماً یا از طریق مکالمه مجازی با مردان در وبسایت های دوستیابی داشته است به او اجازه داد تا دو نوع واکنش مردان نسبت به زنان را دستچین کند.

مردانی که به لیست آرزوهای شان ضربدر می زدند اولین گروهی بودند که نظرش را جلب کرد. اغلب بیست و چند ساله هایی بودند که قبلاً نه با زن چاقی ارتباط داشته اند و نه با زن مسن تر از خودشان که باعث می شد همزمان دو آرزوی لیست شان ضربدر می خورد. گروه دوم مردان جذاب ولی شرمنده ای بودند که مخفیانه از دیدن زنان چاق، احساسات جنسی شان تحریک می شد ولی برای شان شرم آور بود اگر دیگران متوجه می شدند.

Christine Whelan در پایان اذعان می کند: «می دانم که سبک زندگی من برای همه آدمها ساخته نشده است و قصد تحمیل عقایدم را هم ندارم. قرار هم نیست که این بوالهوسی من تا آخر ادامه داشته باشد. اما برایم فهمیدن این حقیقت جالب بود که جستجوی من برای دستیابی به لذت با همین بدنِ چاق، حق من است بدون آنکه احساسِ شرم داشته باشم.

 

I’m Fat, 40 and Single—And I’ve Been Getting Laid Like Crazy

http://www.alternet.org/im-fat-40-and-single-and-ive-been-getting-laid-crazy

 

More from مرد روز
بازیگر پورن که رازدار مردان بود
خانم Penny Trait کارش ساختن فیلم های پورن خصوصی برای مشتریانش است....
Read More