امریکا ملت مجرد

mardi-gras-paradeآخرین آمار مرکز سرشماری امریکا گویای این حقیقت است که بیشتر از نصف بزرگسالان مجرد زندگی می کنند. اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که ۱۲۸ میلیون امریکایی سال گذشته با عنوان مجرد خود را معرفی کرده اند.

بر اساس آمار ارائه شده٬ جمعیت مجرد بالای ۱۶ سال امریکا از ۳۶ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است و مسیر افزایش همچنان به سمت زندگی مجردی است. نقشه زیر تعداد مجردهای هر ایالت امریکا را به تصویر کشیده است.

آمار درصد مجردها در ایالت های مختلف از ۴۳ درصد کمتر نیست و در بعضی ایالت ها نزدیک به ۵۷ درصد هم رسیده است.
آمار درصد مجردها در ایالت های مختلف از ۴۳ درصد کمتر نیست و در بعضی ایالت ها نزدیک به ۵۷ درصد هم رسیده است.
More from مرد روز
خصوصیات یک انسان واقعی و اصیل
داشتن هوش، شعور اجتماعی، قیافه چشمگیر، سلامت، تحصیلات، ثروت و البته شانس،...
Read More