یافتن نیمهِ گمشده خیلی سخت است

 

با یک نفر آشنا شدید که تقریبا همه خصوصیاتی که دنبالش می گشتید را در خود دارند. با شما محترمانه رفتار می کنند. مستقل و حتی متکی به خود هستند. سالم و حتی جذاب هم هستند ولی اینجا و آنجا حرکاتی از آنها نسبت به دیگران سر می زند که زنگ خطر را به صدا در می آورد.

مثلا با خدمه رستوران یا با راننده مسافرک یا کارمندان فروشگاه ها توهین امیز رفتار می کنند. کم کم رفتارشان با دوستان دیگرشان را مهربانانه نمی یابید. حتی اعضای خانواده خودشان نیز از تندخویی و  بی احترامی شان در امان نیست. صرف اینکه اکنون با شما خوب هستند نباید فریب تان بدهد. از این نوع آدمها پرهیز کنید چون دیر یا زود رفتار مشابه با شما هم خواهند داشت.

حتما برای بعضی از شما اتفاق افتاده است که بعد از ملاقات و آشنایی با فردی که هیچ کمبود و مشکلی نداشت و خودتان احساس می کردید که هر لحظه بیشتر قانع می شوید که او همان نیمه گمشده تان است.  ولی درست سر بزنگاه یک نهیب درونی به شما گفته است نه، این همانی نیست که آرزویش را داشتم.

شاید او زیاد هم بد نبوده  است و بی شک زندگی ناگواری هم با او نمی داشتید ولی رابطه را به هم زدید. شاید برای خیلی از شما که فرار را برقرار ترجیح دادید ریسک اینکه نتوانید نیمه دیگر واقعی تان را پیدا کنید وجود دارد. ولی تاثیر جسارتی که به خرج دادید تا آخرعمر با شما خواهد بود.

اما یادتان باشد حس احترام و قدرت تشخیصی که نشان دادید نتیجه تربیت خانوادگی، تحصیلات و تجربه زندگی و غریزه یادگار از اجدادتان بوده است. واکنشی که شاید برای بعضی از شما تبدیل به یک انرژی وجودی شده است که شما را شخص جذاب تری کرده است. چه بسا که این قابلیت پنهان شده در رفتار معمولی تان، باعث یافتن تان، توسط نیمه دیگری که حق شما است خواهد گشت.

مردان و زنان جوان ایرانی انتظارشان از یک رابطه چیست

Image Source

Have You Hugged Your Soul Mate Today?

 

Written By
More from Marzieh.H
سه نوع جدایی دلخراش
جدا شدن آدمها سر یک سوتفاهم زوج خوبی که آدم های متین و...
Read More