کشف اقیانوس آب در قعر زمین

ocean of water

دانشمندان امریکایی به سرپرستی دکتر  Steven Jacobson  قادر به کشف اقیانوسی از آب در لایه های زیرین زمین شدند که سه برابر تمامی اقیانوس های سطح زمین است.

تیم زلزله شناس دانشگاهی در ایالت ایلینویز در یکی از آزمایشات شان ضمن فرستادن موج های انرژی Seismic wave ( مشابه انرژی که از زلزله و آتشفشان در لایه های زمین ایجاد می شود) متوجه سرعت مخصوصی از موج های ارسالی در لایه  Ringwoodite  شدند که علامت وجود آب است.

اقیانوس آب که در ۷۰۰ کیلومتری قعر زمین پیدا شده است به یکی از فرضیه های علمی در باره  منشا اصلی آب روی زمین نزدیک تر است. به قول دکتر Jacobson اگر این اقیانوس وسیع در بین لایه های داخلی زمین گیر نمی کرد زمین قیافه دیگری داشت و فقط نوک کوهها بیرون از آب بودند .

یکی از فرضیه ها برای وجود آب و به تعبیری حیات بر روی کره زمین بر می گردد به این ایده که سنگ های آسمانی سرمنشا آب بر روی زمین بودند.  این کشف در ضمن  ثابت می کند که درز تدریجی آب های بسیار زیاد در مرکز زمین به لایه های بالاتر مسبب پیدایش دریاها و اقیانوس های کره زمین شده اند.

قبل از آن دانشمندان دانشگاه آلبرتای کانادا موفق به شناسایی ذرات آب در درون الماس استخراج شده ازمعادن گشتند. کشفی که احتمال وجود آب در دل زمین را تایید می کرد.

Massive ‘ocean’ discovered towards Earth’s core  by Andy Coghlan

http://www.newscientist.com/article/dn25723-massive-ocean-discovered-towards-earths-core.html#.U5vMiCiodcq

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
موشِ انسانی در آزمایشگاه ها
این اواخر برای دانشمندان مبرهن شده است که موش نزدیک به 95...
Read More