زنان در خیابان های تهران

Mohammad Roodgoli - زن و مجسمه
Mohammad Roodgoli – زن و مجسمه

عکس خوب گرفتن آن هم به صورت «شکار لحظه» هم به مهارت تکنیکی و داشتن دید اجتماعی منحصر به فرد محتاج است و هم به شانس… به نظر می رسد محمد رودگلی همه عوامل برای استفاده کامل از شانس نظیر دقت در انتخاب لنز، خواندن نور موجود در صحنه، انتخاب سرعت دیافراگم مناسب، اندازه تصویری که انتخاب می کند و زاویه دید اجتماعی خاص را دارا است.

Mohammad Roodgoli - woman in Tehran street
Mohammad Roodgoli – woman in Tehran street
Mohammad Roodgoli - woman in Tehran street
Mohammad Roodgoli – woman in Tehran street
 Mohammad Roodgoli - woman in Tehran street
Mohammad Roodgoli – woman in Tehran street
bandar-langeh-10
Mohammad Roodgoli – woman in Tehran street
IMG_9608
Mohammad Roodgoli – woman in Tehran street
MG_3225
Mohammad Roodgoli – woman in Tehran street
More from مرد روز
شعور جنسی چیست
سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است....
Read More