اسب سواری نسرین ستوده و همسرش

رضا و نسرین

این تصویر به یکباره همه ارزش ها و شعارهای ۶۰ سال گذشتهِ خلق گرایی و ادای مستضعف در آوردن فرهنگ سیاسی ایرانی را به هم می ریزد. نسرین ستوده و همسرش رضا خندان، زوج تحصیلکرده طبقه متوسط، بدون ادا و تظاهر به فقر و طرفداری از فقرا، می روند اسب سواری. عملی ساده، صادقانه و مناسب با طبیعت وجودی شان…

پیش بینی خوشبینانه من، نسرین ستوده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال هایی نه چندان دور… به امید آن روز

More from ونداد زمانی

تعریف آداب و رسوم از نظر داریوش کبیر

هرودت ۲۵۰۰ سال پیش، تنها کتابش « تاریخ» را نوشت. وی در شهری...
بیشتر بخوان