اسب سواری نسرین ستوده و همسرش

رضا و نسرین

این تصویر به یکباره ادای مستضعف در آوردن فرهنگ سیاسی ایرانی را به هم می ریزد. نسرین ستوده و همسرش رضا خندان، زوج تحصیلکرده طبقه متوسط، بدون ادا و تظاهر به فقر و طرفداری از فقرا، در حال اسب سواری. عملی ساده، صادقانه و مناسب با طبیعت وجودی شان…

اگر در آینده، هر حکومتی با هر اسم و ادعایی بیاید اگر نتواند آزادی رسانه ها، آزادی احزاب که نماینده منافع اقشار مختلف کشور هستند و آزادی فردی را تضمین کند استبداد بازخواهد گشت.

پیشبینی خوشبینانه من، نسرین ستوده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال هایی نه چندان دور… به امید آن روز

More from ونداد زمانی
بدبینی یک نوع خردمندی است
بدبینی همیشه با بشر همراه بوده است. در نظر اول شاید این...
Read More