دوچرخه های حمل اسپرم

دوچرخه های مجهز به محوطه سردکننده نیتروژن مایع، ظزفیت نگهداری اسپرم 25 نفر را داراست. ایده این دوچرخه ها اولین بار به ذهن شرکت European Sperm Bank رسیده و تاکید مشخص شان بر این بود که حمل و نقل ها با کمترین ضرر به محیط زیست صورت بگیرد. حمل و نقی که در ضمن تبلیغ جالبی برای کمپانی شان هم خواهد بود.

http://www.thezooom.com/2012/11/8323/
The Sperm Bullitt was constructed by the (pro)creatives at Danish company 10 Tons

spermbike2Seattle Sperm Bank 2

More from مرد روز

کاریکاتور روز – سواستفاده یهودیان از ترامپ به ضرر شان خواهد بود

قوم یهود در طول تاریخ آزار دید. محرومیت کشید. ثروت های نسل...
بیشتر بخوان