دوچرخه های حمل اسپرم

دوچرخه های مجهز به محوطه سردکننده نیتروژن مایع، ظزفیت نگهداری اسپرم 25 نفر را داراست. ایده این دوچرخه ها اولین بار به ذهن شرکت European Sperm Bank رسیده و تاکید مشخص شان بر این بود که حمل و نقل ها با کمترین ضرر به محیط زیست صورت بگیرد. حمل و نقی که در ضمن تبلیغ جالبی برای کمپانی شان هم خواهد بود.

http://www.thezooom.com/2012/11/8323/
The Sperm Bullitt was constructed by the (pro)creatives at Danish company 10 Tons

spermbike2Seattle Sperm Bank 2

More from مرد روز

کلمه‌ایی که باعث شلیک بمب اتم در ژاپن شد

در اواخر جنگ جهانی دوم، امریکا در یک پیام تهدیدآمیز از ژاپن...
بیشتر بخوان