دوچرخه های حمل اسپرم

دوچرخه های مجهز به محوطه سردکننده نیتروژن مایع، ظزفیت نگهداری اسپرم 25 نفر را داراست. ایده این دوچرخه ها اولین بار به ذهن شرکت European Sperm Bank رسیده و تاکید مشخص شان بر این بود که حمل و نقل ها با کمترین ضرر به محیط زیست صورت بگیرد. حمل و نقی که در ضمن تبلیغ جالبی برای کمپانی شان هم خواهد بود.

http://www.thezooom.com/2012/11/8323/
The Sperm Bullitt was constructed by the (pro)creatives at Danish company 10 Tons

spermbike2Seattle Sperm Bank 2

More from مرد روز

چین‌های‌ پیشانی بیشتر، بیماری قلبی بیشتر

چین‌های روی صورت و پیشانی از قدیم نشانه افزایش سن بوده است...
بیشتر بخوان