دوچرخه‌های حمل اسپرم

http://www.thezooom.com/2012/11/8323/
The Sperm Bullitt was constructed by the (pro)creatives at Danish company 10 Tons

دوچرخه های مجهز به محوطه سردکننده نیتروژن مایع، ظزفیت نگهداری اسپرم 25 نفر را داراست. ایده این دوچرخه ها اولین بار به ذهن شرکت European Sperm Bank رسیده و تاکید مشخص شان بر این بود که حمل و نقل ها با کمترین ضرر به محیط زیست صورت بگیرد. حمل و نقی که در ضمن تبلیغ جالبی برای کمپانی شان هم خواهد بود.

spermbike2

Seattle Sperm Bank 2

More from مرد روز

اولین تصویری که می‌بینید بازگو کننده شخصیت شما است

تست های شخصیت فقط محدود به دنیای سرگرمی ها و کنجکاوی های...
بیشتر بخوان