از بستنی طلا تا لاک طلا

 مریم آموسا عکاس و روزنامه نگار، برای ما تصویری فرستاده است در ارتباط با افراط و تفریط هایی که مدتی است جامعه ایرانی با آن روبرو است. این آگهی فروش لاک طلای 18 عیار می تواند در کنار بستنی طلا، ویراژِ لوکس ترین ماشین ها تا داشتن بالاترین رتبه ها برای جراحی بینی در دنیا قرار بگیرد…

Maryam Amoosa

More from مریم آموسا

کافه گردی با نویسندگان کشور

همزمان با افتتاح کافه کتاب درخیابان مخبرالدوله تهران که دیرزمانی یکی ازمراکز...
بیشتر بخوان