ده سوگند علمی برای خطبه عقد – 2

self-expansion

در بخش اول این مقاله، سامانتا جول، نویسنده مجله «علمِِ رابطه» به بازنویسی سوگندِ خطبه عقد اشاره کرد و بخشی از 10 سوگند علمی که او و همسرش تهیه کرده بودند را منتشر کردیم. در ادامه، بقیه سوگندهایی ازدواج که هر کدام شان متکی به یکی از تحقیقات علمی هستند را برایتان گردآوردیم.

5 – سوگند می خورم که هر زمان و در هر موقعیتی پاسخگوی نیازهایت باشم.

این تعهد و قسم از این جهت مهم است که زوج ها می توانند همواره از دلبستگی به یک شخص، احساس امنیت کنند و تردید نداشته باشند که یک آغوش و پناهگاه امن همیشه برای شان وجود دارد. بر اساس این تئوری، افراد در حالت عادی به زندگی مستقل خویش ادامه خواهند داد ولی در شرائط بحرانی و حتی خطیر، دانستن این واقعیت که شخص قابل اتکایی در زندگی وجود دارد باعث آرامش و اعتماد به نفسی می گردد که اجازه می دهد از طوفان بحران ها به سلامت عبور کنیم.

6 – عهد خواهم کرد که یاور اهداف و حتی بلندپروازی های تو باشم. سوگند می خورم که تسکین دهندهِ لحظات سختِ شکست باشم و از پیروزی هایت احساس فرخندگی کنم.

این عهد مکمل سوگند مربوط به دلبستگی و اتکاء به یک همراه و همسر است. خیلی برای من و شریک زندگی ام مهم بود که بدانیم آیا می توانیم برای برداشتن تصمیمات شجاعانه و ریسک پذیر به همدیگر اعتماد و تکیه کنیم؟

7 – من عهد می بندم که با تمام وجود زندگی مان را جالب و پر شر و شور نگه دارم.dependency_paradox

از دست دادن شور و عشق اولیه یکی از مشکلات اساسی است که گریبان زندگی مشترک را خواهد گرفت. زوج هایی که بهای کافی به این خطر جدی ندهند و تسلیم تکرار و اعمال مشابه و عادی شده گردند دیر یا زود آتش عشق شان خاموش می گردد.

افزودن کنجکاوی ها، علائق، ایجاد نقشه ها، اهداف و سفرهای جدید، جرقه مداومی را به زندگی مشترک خواهد افزود. مجموعه رفتارهای که در تحقیقات از آن به عنوان « خودگستردگی» یاد می کنند در حقیقت واکنش ها و خصلت هایی است که عملا اثبات کرده است که از دلسردی و دلزدگی رابطه های زناشویی می کاهد.

8 – سوگند می خورم که در بدی ها و خوشی ها همواره حضور داشته باشم.

این سوگند بخشی از قسم هایی است که در تمام فرهنگ های بشری  وجود دارد و بنیان آن بر قول تعهد و مسئولیتی است که زوج ها تقبل می کنند. تحقیقات نشان داده است پافشاری و نگهداری قول و قرار به خودی خود پشتوانه دلگرم کننده ایی برای روبرو شدن با دشواری ها در زندگی زناشویی است. عضویت حتمی در یک رابطه طولانی و تعهد به آن به زوجها کمک می کند تا رفتار و منافع دو نفره را همواره مد نظر قرار دهند و در حین  تفاوت ها و ارتکاب اشتباهات، از انعطاف و گذشت بیشتری برخوردار باشند.

9 – عهد خواهم کرد که رفتار و اعمالم در ارتباط با تو بر اساس همدلی و مواظبت و مراقبت از نیازهای تو باشد تا بر  زد و بندهای کاسبکارانه.relationship_balance

خود را متعلق به یک تیم همدل و همراه دانستن یعنی اینکه نیات و واکنش های مان را به جای آنکه بر کفه ترازو بگذاریم تا ثابت کنیم کدام مان بیشتر انرژی صرف کرده بر اساس منافع همراه و همسر قرار دهیم و دست از مقابله کاسبکارانه بکشیم.

10 – سوگند می خورم که هر روز با جان و دل نشان دهم چقدر شکرگزار زندگی مشترک مان هستم.

پذیرش این حقیقت که زندگی من بدون تو چه وضعیتی می توانست داشته باشد صمیمانه مجابم می سازد که بودن در کنار تو را فرخنده بدانم و همه تلاشم را برای حفظ این اتفاق زیبا به کار ببرم.

Samantha Joel – Getting Married? Love Science? Here are Our Ten Research-Based Wedding Vows

 Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2001). A safe haven: An attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 1053-1073.

Feeney, B. C., & Thrush, R. L. (2010). Relationship influences on exploration in adulthood: The characteristics and function of a secure base. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 51-76.

Clark, M.S., & Mills, J. (2012). Communal (and exchange) relationships. In P.A.M. Van Lange, A. W. Kruglanski, E.T. Higgins (Eds.), Handbook of Theories of Social Psychology (pp. 232-250). Thousand Oaks, CA, Sage.

 Kogan, A., Impett, E., Oveis, C. Hui, B., Gordon, A. Keltner, D. (2010). When giving feels good: The intrinsic benefits of sacrifice in romantic relationships for the communally motivated. Psychological Science, 21, 1918-1924.

 Gordon, A. M., Impett, E. A., Kogan, A., Oveis, C., & Keltner, D. (2012). To have and to hold: Gratitude promotes relationship maintenance in intimate bonds. Journal of Personality and Social Psychology, 103, 257-274. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger…

More from سعید داورپناه
او مرا با دنیای واقعی زنانگی آشنا ساخت – ۸
از روزی که دیدمت. از لحظه ایی که در قلبم جا گرفتی...
Read More