انجمن ترکِ اعتیاد عشق

SA-support-group

صدمات ناشی از اعتیاد به عشق خیلی کمتر از اعتیاد به الکل و مواد مخدر نیست. کافی است به صفحه حوادث و انواع قتل ها و خودکشی ها بنگرید که دلیل بسیاری از آنها قلب های شکسته شده، خیانت دیده و حسود می باشد.

در حال حاضر فقط در نیویورک بیش از 40 مرکز گردهم آیی هفتگی معتادان عشق وجود دارند. موسسه  Sex and Love Addicts Anonymous به طور منظم لیست صدها جلسه هفتگی ترک اعتیاد در سراسر جهان را منتشر می کند و معتادان عاشق به صورت ناشناس در این جلسات شرکت می کنند تا از ناگواری های که دچارش هستند رهایی یابند.

اعتیاد به عشق با همه صدماتی که برای همه ما آشنا است هنوز در لیست تشخیص بیماریهای روانی قرار نگرفته است. تحقیات در باره آن نیز در محیط آکادمیک به اندازه کافی صورت نمی گیرد. اما از 40 سال پیش بعضی از محققین سعی کرده اند در باره اش بررسی و شناسایی هایی صورت دهند. دو روانشناس امریکایی در کتاب « عشق و اعتیاد» سعی کردند نشان دهند دلبستگی و وابستگی به دیگران تا حد فراموش کردن و حذف کامل خود، خطر اصلی اعتیاد به عشق است.

یکی از عمومی ترین تعریف ها برای افرادی که معتاد به عاشق شدن هستند این است که آنها کودکان سرگردان در دنیای بزرگسالی خود هستند. خیلی از آنها در .ضمن، استعداد غلطیدن در درون سایر اعتیادها را نیز دارند. عشق برای آنها جایگزینِ شیکی است برای فرار از مشکلات و حتی ناتوانی در تطبیق یافتن با زندگی

عشق در طول تاریخ بشر همواره وجود داشته است و سرانجام بد، افسردگی، جدایی و مرگ، بخشی از ماجرای عشق و عاشقی بوده است. در تمامی فرهنگ های  .زمین، داستان های رمانتیک عاشقانه پایان تلخ و تراژدیک دارند

خیلی ها معتقدند اعتیاد به هر چیزی در یک مسیر کند و مداوم ایجاد می شود و به همین دلیل ترک آن نیز زمان و پشتکار زیادی می برد. بعضی ها معتقدند باید شرایط زندگی و شغل و حتی محل زندگی را تغییر داد. عده ای می گویند باید سرگرمی ها و علائق جدید را جایگزین لذت ماجراجویانه و تعقیب و گریز عاشقانه قرار داد.

راه حل ها برای ترک اعتیاد، درست به اندازه سایر اعتیادها، بستگی فراوان به هر شخص و موقعیتش دارد. اما در این مورد، اول از همه، بهتر است بپذیریم عشق، خواستن و خواسته شدن یک رفتار سالم و طبیعی است و همه ما به دنبالش هستیم. ولی اگر این تمنا به تکرار مداوم و بدون کنترل تبدیل گردد لازم است به عنوان یک اعتیاد آن را شناسایی و کنترل کنیم.

 

The Fascinating Reason Love Can Make You Go Insane

How To Break the Pattern of Love Addiction

مرد روز در تلگرام

More from سعید داورپناه
دنیای فیسبوک و پنج توصیه به زوج ها
این روزهاغریبه ها می توانند همدیگر را به راحتی در شبکه های...
Read More