پایین اومدیم آب بود، رفتیم بالا آسمون

زیر گنبد کبود, آقای حکایتیترانه فولکلور « زیر گنبد کبود» با هر ضرباهنگ لطیف و دوست داشتنی اش یاد آور این حفیقت است که با وجود همه مصیبت هایی که بر کودکان نسل های اخیر در دوران جنگ و بغض و کینه روا داشته شده است خاطره کودکی در چشمان همه این کودکان دیروز برق می زند. فرهنگ کهنسال و دوست داشتنی ایران سرشار از صبر و زیبایی است. دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

Music: Bahram Dehghanyar
Arrangement: Sam Vafaei

Engineered & Produced by: Sam Vafaei
© 2013 Broken Chair Records

Vocals: Naghmeh Sharifi
Piano & Keyboards: Sam Vafaei

Guitar: Maxime Tremblay-Rheault
Bass: Evan Stewart
Flute: Anh Phung
Clarinet: Milan Simas
Percussion: Mark Morton

Thanks to:
Marjan Farsad, Behrooz Vafaei, Pirouz Nemati,
Golrokh Mohammadi, Mohammad Jabbari Hagh,
David Martineau-Lachance, and our backup singers.

[زیر گنبد کبود, آقای حکایتی, Aghaye Hekayati]

More from مهرانگیز پاشا

مردان و زیرپوش های شان

رابطه بین مردم دنیا با تبلیغات کالاها، هزاران فراز و نشیب داشته...
بیشتر بخوان
  • پرنده

    آقا این اشک به چش ما آورد. هم سن و سالهای خودم رو دیدم که همه بزرگ شدن و هیچکدوم رو نمیشناسم ولی گرچه هرکدوم توی یکی از شهرهای کوچک و بزرگ ایران در دوران نابسامان اقتصادی ناشی از جنگ زندگی میکردیم ولی همین برنامه ها حسی ازرابطه مشترک عاطفی رو بینمون میسر میکنه.