11 دقیقه دویدن برای خوردن هر ران بوقلمون

خوردن غذا در طی روزهای جشن و عزا هم خاطرات بیادماندنی ایجاد می کند و هم وزن های اضافی… مجله تایم، امسال بعد از جشن « شکرگزاری» و  خوردن بوقلمون، به 112 کالری یک تکه ران و مقدار ورزشی که برای رفع آن لازم است اشاره کرده است.

خوردن هر ران بوقلمون مصادف است با :
11 دقیقه دویدن
15 دقیقه پارو زدن
21 دقیقه اسکی
21 دقیقه راه رفتن با سرعت 5 کیلومتر در ساعت

http://healthland.time.com/2013/11/27/your-guide-to-working-off-those-holiday-calories/

Written By
More from سام
مدل موهای عجیب
هر چه فرصت افراط و تفریطِ سلیقه در جامعه قابل تحمل تر...
Read More