خطرات عاشق شدن

می گویند عشق وقتی اتفاق می افتد که دو نفر، عین دو قاچ برابر یک پرتقال، همدیگر را بیابند. اما در عمل، معمولاً دو نیمه پرتقال و سیب به هم می رسند. می گویند مواظب باشید گیر لیمو ترش نیفتید. بدتر از آن، عشق ممکن است به پیوند نیمه ایی از پرتقال و آب میوه گیری ختم شود. تجربه نشان داده است پیوند چاقو و قاچ پرتقال خیلی متداول است.  خلاصه کلام، اغلب اوقات آنچه از عشق نصیب قاچ پرتقال می شود کنده شده پوستش است.

funny-love-metaphors-orange-apple

 

 

Written By
More from امید
چند خالکوبی فارسی
خالکوبی یا کبودی زدن سابقه بسیار قدیمی در ایران دارد. به طور...
Read More