خطرات عاشق شدن

می گویند عشق وقتی اتفاق می افتد که دو نفر، عین دو قاچ برابر یک پرتقال، همدیگر را بیابند. اما در عمل، معمولاً دو نیمه پرتقال و سیب به هم می رسند. می گویند مواظب باشید گیر لیمو ترش نیفتید. بدتر از آن، عشق ممکن است به پیوند نیمه ایی از پرتقال و آب میوه گیری ختم شود. تجربه نشان داده است پیوند چاقو و قاچ پرتقال خیلی متداول است.  خلاصه کلام، اغلب اوقات آنچه از عشق نصیب قاچ پرتقال می شود کنده شده پوستش است.

funny-love-metaphors-orange-apple

 

 

Written By
More from امید
به چهار دلیل، پیش دخترها راحتم
من از ۱۲ سالگی مثل بقیه پسرهای دور و بر، فکر و...
Read More