مسابقه عکاسی سرعت و ورزش

سومین دوره مسابقات عکاسی سرعت و ورزش Red Bull Illume Image Quest با حضور آثار بیش از 6 هزار عکاس به مرحله فینال رسیده است. ما بخشی از 250 عکس نهایی را دستچین کرده ایم.

111222333444666777888

Written By
More from امید

چند خالکوبی فارسی

خالکوبی یا کبودی زدن سابقه بسیار قدیمی در ایران دارد. به طور...
بیشتر بخوان