مسابقه عکاسی سرعت و ورزش

سومین دوره مسابقات عکاسی سرعت و ورزش Red Bull Illume Image Quest با حضور آثار بیش از 6 هزار عکاس به مرحله فینال رسیده است. ما بخشی از 250 عکس نهایی را دستچین کرده ایم.

111222333444666777888

Written By
More from امید
سربازی که رفتم اسمش را توی کلاهم نوشته بودم
بچه که بودم پائیز با انارهایش از راه می‌رسیدبزرگ تر که شدم...
Read More