مد در پارتی شبانه – Night club fashion

f4night club2 night club3night club6 night club11 night club 9

Written By
More from سام

شش مقام، دستگاه موسیقی ایرانی بخارا و تاشکند

مجذوب این ویدئوی موسیقی دستگاه شش مقام شدم چون هیبت و حرکات،...
بیشتر بخوان
  • Neo

    fuck you bech
    احمق