مردان از زنان جذاب فاصله می گیرند

Claudia - Schiffer-
Claudia – Schiffer-

 

 

فصلنامه روانشناسی بریتانیا تحقیقی را منتشر کرده است که نشان می دهد مردانی که در رابطه زناشویی قرار دارند عمداً از زنان جذاب دیگر فاصله می گیرند. مهمترین دلیل که سرمنشا تحقیقات این تیم شده است هورمون آکسی توسین بوده است و نقشی که در افزایش تعهد مردان متاهل ایجاد می کند.

در این تحقیق به جمعی از مردان مجرد و متاهل قبل از آزمایش مقدار کمی هورمون اکسی توسین تزریق کرده بودند. سپس زنی بسیار جذاب از تیم محققین به جمع شان نزدیک شد و از مردان متاهل و مجرد گروه درخواست کرد که بدون رودربایستی به او بگویند که در چه فاصله ایی با او باشند احساس راحتی می کنند؟

نتیجه سنجش فوق حکایت از آن داشت که مردان متاهل فاصله مناسب شان با زن جذاب٬ حدود ۶۵ تا ۷۵ سانتیمتر بود و مردان مجرد دوست داشتند در حوالی ۵۰ الی ۶۰ سانتیمتری او باشند.

مدتهاست که دانشمندان از تاثیر هورمون اکسی توسین که در نتیجه رابطه عاطفی بین افراد در بدن ایجاد می شود آگاهند. محققین آزمایش مورد نظر توانستند ثابت کنند اکسی توسین باعث افزایش تذکر به مردان متاهل می شود تا دست از پا خطا نکنند.

The Reason You’re Not Into Hot Women Anymore

http://www.menshealth.com/sex-women/hot-women-oxytocin

  Cassie Shortsleeve

More from سعید داورپناه
ترس از شادی و خوشبختی
روانشناسی روز به روز تعداد بیشتری از تعصب های حک شده در...
Read More