شش مقام، دستگاه موسیقی ایرانی بخارا و تاشکند

مجذوب این ویدئوی موسیقی دستگاه شش مقام شدم چون هیبت و حرکات، آرایش و لباس آن ترسیم کننده یک تصویر باستانی از ایرانیان است که از کودکی در ذهنم نقش بسته بود. گفته می شود دستگاه موسیقی شش مقام در آسیای مرکزی (ازبکستان و تاجیکستان)، قدمتش به دربار ساسانیان هم می رسد.

کرشمه زن ایرانی با حرکات به جا مانده از الهه های هندوئیسم، در ترکیب رقصی که هم به عرفان پهلو می زند و هم به شاهنامه خوانی (چرخش زورخانه ایی رقصنده زن در دقیقه 2:50) جان تازه ایی به تخیلاتم در باره ایران قدیم داده است.

lute که به نظر می رسد از اجداد فارسیِ عود باشد به همراه بربط، تنبور و دف سازهای موسیقی شش مقام را تشکیل می دهند. ویئویی که مشاهده می کنید مجموعه فشرده ایی از اجراهای مختلف شش مقام توسط  گروه موسیقی یهودیان بخارایی تهیه شده است.

 

Written By
More from سام
ترانه ایی در وصف جوانی و شیدایی
شیطنت و متفاوت بودن مهمترین خصیصه این ترانه از گروه Final Fantasy...
Read More