خواننده درویش مسلک «گرایمز» معشوقه ایلان ماسک

خواننده کانادایی « گرایمز » اجدادش مخلوطی از اوکرائین، کبک، اسکاتلند و انگلیسی هستند. برای همین موسیقی اش آمیخته ایی از سرودهای قرون وسطا، راک صنعتی، رپ، گاتیک و الکترونیک است، این هم اجرای زنده در پشت بام خانه ایی در شهر مکزیکو سیتی…

ترانه های جدیدترش عجیب تر از همیشه گشته اند. نوع موسیقی اش شاید باب طبع خیلی ها نباشد ولی آدم صاحب سلیقه ایی است. او ۶ صبح به رختخواب می رود. گیاهخوار است و البته دارد مادر هم می شود. شدیدا پر کار است و اکثر ترانه هایش را خودش نوشته، تهیه و اجرا کرده است.

Written By
More from سام

گزارش مصور از دستفروشی در ایران

عکاسی و فیلم مستند بیشتر وقت ها برای ثبت سنت ها و...
بیشتر بخوان