لیلا کردبچه، شاعرِ زنان مجرد

لیلا کرد بچه شاعر زنان دلشکسته از عشق مردانی است که یا نیامده اند یا رفته اند تا جذب زیبایی زنان دیگر شوند. او می سراید: « تو رفته‌ای و تنهایی بلندِ شب‌هایت را، موهای زنان دیگری کوتاه کرده‌است» یا وقتی که در شعر معروفش در مجموعه «کلاغمرگی» در باره حسودی می نویسد: « حسودم، به چشم‌هایت وقتی تو را در آینه می‌بینند و حسودم، به زنی که رد شدن از لنزهای رنگی‌اش، رنگ پیراهنت را عوض می‌کند»

1428487679428039

سی ساله ام و اگر دوباره قدم را با زنگ خانه ی کسی اندازه بگیرم
دیگر دری به رویم باز نخواهد شد

سی ساله ام و اگر دوباره بود و نبود کسی را بهانه بگیرم
جیغ کلاغی آسمان قصه هایم را جریحه دار خواهد کرد
سی ساله ام و این یک جمله ی خبری غمگین است.

غمگین برای دری که باز اگر نشود

غمگین برای قصه ای که آغاز اگر نشود

لیلا کرد بچه شاعر زنان دلشکسته از عشق مردانی است که یا نیامده اند یا رفته اند تا جذب زیبایی زنان دیگر شوند. او می سراید: « تو رفته‌ای و تنهایی بلندِ شب‌هایت را، موهای زنان دیگری کوتاه کرده‌است» یا وقتی که در شعر معروفش در مجموعه «کلاغمرگی» در باره حسودی می نویسد: « حسودم، به چشم‌هایت وقتی تو را در آینه می‌بینند و حسودم، به زنی که رد شدن از لنزهای رنگی‌اش، رنگ پیراهنت را عوض می‌کند»

حسودم و هی می‌ترسم از تو از خودم از او
می‌ترسم و هی شماره‌ات را می‌گیرم و صدای زنی ناشناس
که شاید عطر تو از گل‌های پیراهنش می‌چکد
که شاید بوی تو از انگشتانش می‌چکد
که شاید حروف نام تو از لبانش می‌چکد
هر لحظه از دسترسم دورترت می‌کند

می توان حسرتِ نداشتن و عشق را تجربه نکردن عشق نیز در نوشته های او بیاببم وقتی که دردآلود می نویسد :«آرزو برای تو نیست رایگان است، اما برای تو نیست/ گرچه بارها آرزو کرده‌باشی مردی که از کنار تو رد می‌شود عاشق باشد/ آنقدر عاشق که تمام گل‌های سرخ تو را بخرد»

من سردم است

و تمام رنگ های گرم دنیا را

زنان دیگری شال گردن بافته اند

لیلا کردبچه اشعارش سرد و زمستانی است. او شاعر احساسات دیر شده، به موقع ابراز نشده و دردآلودی است که ترکیبی از افسوس و نفرت را گرد هم می آورد. او شاعر آلامِ زن مجرد است.

این‌ست زندگیِ این‌ روزهای من!

 

http://leilakordbacheh.blogfa.com/

https://www.facebook.com/pages/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DA%86%D9%87/385547121507539

More from غزال تشکر

صائب تبریزی نازک خیال

[caption id="attachment_34207" align="aligncenter" width="416"] آرامگاه صائب تبریزی - عکس از نیما جوانبخت[/caption]...
بیشتر بخوان