لیلا کردبچه، شاعرِ زنان مجرد

1428487679428039

لیلا کردبچه شاعر زنان دلشکسته از عشقِ مردانی است که یا نیامده اند یا رفته اند تا جذب زیبایی زنان دیگر شوند. او می سراید:

 موهای زنان دیگری کوتاه کرده‌است
تو رفته‌ای و تنهایی بلندِ شب‌هایت را،

لیلا کردبچه  از زمان از دست رفته برای عاشق شدن زنان جوان می گوید وقتی که  سی ساله بودن زنگ خطری میشود برای اتفاقاتی که ممکن است نیفتد:

سی ساله ام و اگر دوباره قدم را با زنگ خانه ی کسی اندازه بگیرم
دیگر دری به رویم باز نخواهد شد

سی ساله ام و اگر دوباره بود و نبود کسی را بهانه بگیرم
جیغ کلاغی آسمان قصه هایم را جریحه دار خواهد کرد
سی ساله ام و این یک جمله ی خبری غمگین است.

 

 

http://leilakordbacheh.blogfa.com/

https://www.facebook.com/pages/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DA%86%D9%87/385547121507539

More from غزال تشکر
نامه ای برای تو
مدتی است عادت کرده ام که هر روز یک قطعه ادبی را...
Read More