مشکلات جسمی بزرگترین خاندان سلطنتی

در طول تاریخ، خانواده‌های سلطنتی برای حفظ اصل و نسب و تاج و تخت، ناگزیر به ازدواج فامیلی بودند. ازدواج عموزاده‌ها، خاله و دائی زاده‌ها و حتی ازدواج عمو و دائی با فرزندان برادر و خواهر در فامیل امری عادی به شمار می رفت.

دو محقق ژنتیک اسپانیایی در گزارش علمی خود این نظریه را مطرح کردند که خانواده های سلطنتی و بویژه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شان « خاندان سلطنتی هابسبورگ» در طی ۴۰۰ سال دچار مشکلات فراوان جسمی شده اند. در قدم بعدی، دانشمندان فوق به این تئوری دامن زدند که خانواده مزبور برای ادامه بقا، از طریق جهش انجام گرفته در ژن خانواده سلطنتی، قادر شدند از صدمات مرگبار ازدواج فامیلی بکاهند.

چارلز دوم پادشاه اسپانیا موجود بسیار صدمه دیده ایی به لحاظ ژنتیک بود. او و تمام مردان خانواده هابسبورگ به داشتن چانه های بسیار نوک تیز و دراز، شهرت داشتند. در حقیقت، عقب ماندگی ذهنی، ناتوانی جسمی و  جنسی و مرگ وی در ۳۸ سالگی، باعث انقراض نسل مردان خانواده سلطنتی شد.

از نظر دکتر فرانسیسکو سبالوس، دلیل اصلی گروه وی در انتخاب خاندان سلطنتی هابسبورگ برای تعیین نقش مخرب ازدواج فامیلی در ژن انسانها، این بود که آمار بسیار دقیقی از ازدواج، زاد و لد و تلفات تمام ۴ هزار عضو فامیل هابسبورگ در طی ۲۰ نسل گذشته ثبت شده بود. عضو دیگر تیم تحقیقاتی دکتر گونزالو آلوارز در گزارش علمی مشترک شان که در نشریه « توارث» به چاپ رسیده است می گوید:« خانواده های سلطنتی اروپا، در حقیقت یک آزمایشگاه بزرگ ثبتِ تاثیرات ازدواج فامیلی می باشند»

200974_hapsburgs-graphic_164701a

بالا بودن مرگ و میر و اختلالات جهشی در بعضی موارد، دفاع ساختمان فیزیکی موجود زنده است تا از تکرار یک ژن ناسالم جلوگیری کند. برای مثال، چارلز دوم و اخته بودنش، یک جهش دفاعی بود که قرار اصلی اش، جلوگیری از کپی کردن نقشه ژنتیک ناسالمِ اعضای مذکر خاندان سلطنتی بوده است.

دانشمندان فوق بر این نکاه تاکید کردند که خانواده های سلطنتی از پایین ترین درصد مرگ و میردر اروپا برخوردار بودند. استاندارد زندگی شان همواره ثابت بود و حتی در دوران جنگ، قحطی و بیماری واگیردار نیز از بقیه مصونتر بودند.

اسناد و آمار مرگ و میر در بین فرزندان خانواده هابسبورگ موید این است که تا قبل از قرن ۱۷ میلادی مرگ و میر ها می تواند در نتیجه انواع جهش های مرگبار ژنتیکی باشد. درست به همین دلیل بود که در نسل های بعدی، جهش ژنتیکی بر اساس اصل « انتخاب طبیعی» به وقوع پیوست که آنها را از ناهنجاری های جسمی، مرگ و میر و خطر انقراض دور ساخت. مثل هر تئوری و گزارش علمی دیگر، جمعبندی دو محقق اسپانیایی با مخالفت بعضی از داشمندان نیز روبروشده است.

 

Ewen Callaway – Inbred royals show traces of natural selection http://www.nature.com/news/inbred-royals-show-traces-of-natural-selection-1.12837 Ceballos, F. C. & Álvarez, G. Heredity http://dx.doi.org/10.1038/hdy.2013.25 (2013). Alvarez, G., Ceballos, F. C. & Quinteiro, C. PLoS ONE 4, e5174 (2009).

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
گاوصندوق حزب
در پی رسوایی مالی و کلاهبرداری شهردار مونترال جرالد ترامبلی و رئیس...
Read More