من خریدار عشق های اجاره ای هستم

آقا یا خانم سنگ صبور

با آنکه تجربیات زیادی با زنها نداشته ام ولی احساس خوبی به آنها ندارم. فکر می کنم هرگز نتوانم زن مورد دلخواهم را که با او راحت باشم پیدا کنم برای همین ترجیح می دهم تنها باشم. 33 ساله ام ولی برای رفع نیاز جنسی ام همیشه پول پرداخت کرده ام. من فقط یک خریدار عشق های اجاره ایی هستم.

pewfk9k7hqvo9noymdkg

سیاوش عزیز

سیاوش عزیز، همه مردان و زنان برای پیداکردن و نگه داری عشق شان ناچار به پرداخت هزینه مادی و معنوی هستند. در طول تاریخ، ازدواج ها با پرداخت مستقیم پول و فلزات گرانبها، مستغلات، اهدای دام و طیور، دادن مقام و منصب و جهیزیه، ایجاد می شدند.

مادامیکه رفع نیازهای انسانی ات برای دیگران مزاحمت و ضرر ایجاد نکند می توانی با احساس سلامت و بدون شرمساری به شیوه رفتاری که به تو احساس امنیت و آسایش می دهد ادامه دهی.

بخشی از فعالین حقوق زنان نیز معتقدند روسپیگری مقدم بر هر چیزی یک شغل است و ضرورت وجود این شغل در طول تاریخ وجود داشته است. مهاجرت افراد تنها به سرزمین های جدید، شغل های جدا از جامعه نطیر ملوانی و  نظامی گری و … همیشه مشتری ثابت روسپیگری بوده است.

تو ولی به دلایلی که توضیح ندادی نسبت به زن به عنوان شریک زندگی مشکل داری و حس اعتماد در تو پرورش نیافته است.

شکی نیست که زنان در دوره و زمانه ما از جنب و جوش بیشتری برخوردارند. اوضاع کمی به نفع شان شده است و فرصت زندگی برابر با مردان را کمابیش تجربه می کنند. دور از واقعیت و منطق نیست که زنان به طور طبیعی در این دوران انتقالی، شاید زیاده رویی هم داشته باشند و در قدم های اولیه به افراط و تفریط هم  بیفتند. این اتفاقی است که هضمش برای خیلی از مردان دشوار است.

شاید به همین دلیل است که بخشی از مردان شبیه تو، احساس نگرانی و حتی عدم اطمینان شان بیشتر شده است. سیاوش عزیز اینطور فکر کن که کل ماجرای  زندگی و قواعد بازی آن و حتی وسایل بازی در اختیار مردان بود ولی این اواخر ( در طی شاید 100 سال گذشته) کمابیش ماجرای رابطه زن و مرد در هم ریخته شده است و دو طرف مشغول شیوه جدیدتری از بازی زندگی هستند و…

فرصت عشق را از خودت دریغ نکن. زنان در درون همین فرهنگ و تربیتی که تو رشد کردی بزرگ شدند و فرق چندانب با ما مردان ندارند

 

image source

Written By
More from بهمن
خوشم میاد به تو چه
من نزدیک دوساله ازدواج کردم با مردی که بظاهر خیلی معصوم و...
Read More