پنج معیار سلامت فیزیکی مردان

در سال ۱۹۲۶، مردی قوی و مشوق فرهنگِ تناسب اندام، Earle Liederman، کتابی به اسم «استقامت» نوشت. در آن کتاب وی تاکید کرد که هر مرد باید از لحاظ بدنی آنقدر قوی باشد که بتواند در مواقع اضطراری، جان خودش را نجات دهد. او پنج معیار فعالیت فیزیکی برای انجام این کار مشخص کرد:

هر مرد بهتر است بتواند با حداکثر سرعت، حدود ۲۰۰ متر یا بیشتر بدود
peak-performance-swim-camp-the-correct-way-to-swim-butterfly-stroke
یک مرد باید بتواند حداقل ۸۰۰ متر یا بیشتر را شنا کند
26 May 2013, Long Beach, California, USA --- Men working out in gym --- Image by © Peathegee Inc/Blend Images/Corbis
بدنش را با قدرت بازوهایش بالا بکشد، تا زمانی که چانه اش، دستانش را حداقل پانزده تا بیست بار لمس کند.
1461_2
بین میله های پارالل یا بین دو صندلی، حداقل بیست و پنج بار یا بیشتر، بالا و پایین برود.
image
هر مرد خوب است اگر بتواند تا حد کمر خودش، از روی زمین بپرد.

 

Every Man Should Be Able to Save His Own Life: 5 Fitness Benchmarks a Man Must Master

http://www.artofmanliness.com/2009/09/15/every-man-should-be-able-to-save-his-own-life-5-fitness-benchmarks-a-man-must-master/

.IV

 

More from پویا سلطانی

پنج معیار سلامت فیزیکی مردان

در سال ۱۹۲۶، مردی قوی و مشوق فرهنگِ تناسب اندام، Earle Liederman،...
بیشتر بخوان