چرا مردهای خوش قلب، تنها هستند

Sex: How To Do Everything

دو نویسنده مسائل زناشویی Emma Taylor و Lorelei Sharkey ، سعی می کنند به این پرسش پاسخ دهند که چرا زنان جذب مردان نااهل می شوند و تمایل کمتری به مردهای خوش قلب نشان می دهند؟ آنها معتقدند مردان نااهل از شگردهایی استفاده می کنند که به طور غریزی زنان با آنها احساس آرامش و امنیت می کنند. مردان خوب باید این فرمول ها را رعایت کنند وگرنه …

اعتماد به نفس

برای ما زنها مهم نیست با چه کلکی تمرین اعتماد به نفس می کنید: جلو آینه بایستید و حرف ها و حرکات خود را تمرین کنید، زنان روبروی خود را با دماغ های بسیار زشت تصور کنید یا.. به هر حال باید حرکات شما سرشار از اعتماد به نفس باشد.

 منم منم ، من، من

قهرمان هر داستانی نباشید و پشت سر هم از خودتان و خاصیت های خودتان حرف نزنید که ما  ظرف 60 ثانیه متوجه می شویم پشت چه شخصیت ضعیفی پنهان شدید.

غُرغُرو نباشید

قبل از هر چیز خوب است بدانید که غُر زدن و آه و ناله اصلا جذاب نیست.فکرش را بکنید با هم رفتیم به رستوران و شما مرتب از گارسن شکایت می کنید. یا یک ریز از مشکلات محل کار حرف می زنید. یا از غم و بدبختی های واقعی دنیا گله می کنید.

احترام زیادی

خوش قلبی زیاد هم توی ذوق می زند. اینطوری که بعد از هر جمله بگویید ببخشید یا شوخی می کنم و جدی نگیر و … خیلی کلافه کننده است. عین این صورتک های خنده و شادی و غم و ترس که توی ایمیل از آن استفاده می کنند نباشید که با هر حرکت ما، واکنشی خوشایند نشان دهید یا هر چه گفتیم احساس تعجب کنید و …  نه… این کارها احساس خوشایندی که شما انتظار دارید را در ما ایجاد نمی کند.

تعریف کنید اما!

ما هر بار شنیدیم که مثلا می گویید چه پوست لطیفی دارید و یا چشمانتان چقدر قشنگ است و … نه. این کافی نیست. ما دوست داریم شما با صمیمیت تمام دقت کنید و یک خصلت و خصوصیت ویژه ما را که بیشتر یک نوع احساس و حالت است تا تعریف از اجزای بدن را جلوه گر سازید… این نشان می دهد که برای ما ارزش قائلید. دقت به خرج دهید.

مهم نیست چه خصوصیتی است. همینطوری بی هوا بگویید. هر چه به ذهن تان می رسد بگویید. ما همیشه شنیدیم که چه قدر این لباسی که پوشیدیم ما را جذاب تر کرده است ولی به جای آن اگر بشنویم که بگویید چقدر خوش سلیقه هستیم خیلی جالب تر خواهد بود.

تماس فیزیکی

در اولین فرصت به شکلی عادی و بدون اغراق تماس فیزیکی ایجاد کنید. با شانه تان موقع خنده به شانه ما بزنید. در حین یک خنده از ته دل، با دست به زانوی ما بزنید. اگر فرصت رقص فراهم شد در حین رقص بدون زیاده روی و یا  ایجاد احساس زننده، تماس های کوچک با بدن ما ایجاد کنید.

منظور ما این نیست که دست تان را روی زانوی ما بگذارید و با احساس عمیقی به ما زُل بزنید انگار که از روی کتاب های مسخره راهنمای اغفال زنان (که توسط مردها نوشته شده است) تقلید می کنید. نه…

با دوستان مونث خود به سراغ ما بیایید.

 حتما همه شما دوستانی از مدرسه و دانشگاه دارید یا از طریق شبکه دوستان و اقوام، با دختران و زنانی آشنایی دارید. اگر ما شما را با زنان دیگر ببینیم احساس امنیت خاطر بیشتر می کنیم چون حدس می زنیم که شما دوستی های تان فقط برای کشاندن ما به رختخواب نیست و شما از وقت صرف کردن با زنان، لذت می برید. تازه زنها به طور مادرزاد اهل جفت و جور کردن آدمها به یکدیگرهستند. زنانی که به همراه خود برای دیدن ما آورده اید معمولا سعی می کنند نزد ما، از شما تعریف کنند.

How Nice Guys Can Impress Women

http://www.menshealth.com/mhlists/nice_guy_tips/Make_Her_Laugh.php

Emma Taylor and Lorelei Sharkey wrote The Big Bang: Nerve’s Guide to the New Sexual Universe. Seek their advice at emandlo.com

More from ونداد زمانی

یک حکایت سرخپوستی در باره مهاجرت

داستان زندگی نویسنده مطرح کانادایی Wayde Compton به خودی خود شبیه قصه...
بیشتر بخوان