فیلم « چهارشنبه 19 اردیبهشت» و افتخار ایرانی بودن

این فیلم ساده ولی بسیار مهربان برای همه قلب های  دردمندی ساخته شده است که  فکر می کنند روزگار وطن بدتر از آن است که بشود تغییر مثبتی در آن ایجاد کرد.

4shanbe19ordibehesht9

این فیلم به دور از هیجانات و سمت گیری های سیاسی، یک قصه معمولی پر از غصه های آشنا را تبدیل به یک امید واقعی می کند. این فیلم ضمن جاری ساختن اشک های تماشاگران، می گوید در هر شرایطی، هر کدام مان می توانیم ذره ای از دردهای دیگران بکاهیم.

More from ونداد زمانی
اندیشه فروید خیلی اخلاقی است
برعکس شایعات زیادی که در باره فروید و افکارش وجود دارد نظریات...
Read More