فیلم « چهارشنبه 19 اردیبهشت» و افتخار ایرانی بودن

این فیلم ساده ولی بسیار مهربان برای همه قلب های  دردمندی ساخته شده است که  فکر می کنند روزگار وطن بدتر از آن است که بشود تغییر مثبتی در آن ایجاد کرد.

4shanbe19ordibehesht9

این فیلم به دور از هیجانات و سمت گیری های سیاسی، یک قصه معمولی پر از غصه های آشنا را تبدیل به یک امید واقعی می کند. این فیلم ضمن جاری ساختن اشک های تماشاگران، می گوید در هر شرایطی، هر کدام مان می توانیم ذره ای از دردهای دیگران بکاهیم.

More from ونداد زمانی

آینده ایی ترسناک در داستانی جذاب برای نوجوانان

همه ما در باره مدینه فاضله و آرزوهای اتوپیایی آینده شنیده ایم....
بیشتر بخوان