گوریل ها

می گویند به لحاظ ژنتیکی، شباهت انسان و گوریل بین 95 تا 99 درصد است. گوریل در ضمن بعد از bonobo نزدیکترین خویشاوندان بشر محسوب می شوند.

capturedgorilla_hand                    back-street-boy                    5-year-old-mobangi-devours-fruit-and-a-twig

More from مرد روز

7 تفاوت خودارضای زنان نسبت به مردان

[caption id="attachment_39770" align="aligncenter" width="581"] Image Source Eileen McFall[/caption] تصویر عمومی برای مهیا...
بیشتر بخوان