ائتلاف برای آزادی ایران

ترکیب ائتلاف برای شروع کار عالی است. اعتراضات مردم ایران بلندگوهایی رسا و متحد پیدا کرده است:

رضا پهلوی، نمادی از روزهای آفتابی ایران

حامد اسماعیلیون مبارز خستگی ناپذیر مطالبه دادخواهی

مسیح علی‌نژاد، یک زن مبارز خستگی ناپذیر با زبانی برنده مثل شمشیر

علی کریمی، فوتبالیست محبوبی که ارزش ساق هایش را میدانست و هیچوقت آن را به نظام نفروخت

گلشیفته فراهانی، هنرمند شجاع

نازنین بنیادی، توانا در بیان مطالبات مردم ایران به کشورهای غربی

و هر شش، عاشق ایرانِ فارق از خرافات.

More from Masood Shabani
قصدم سیاه‌نمایی نیست
از متروی میدان ولیعصر خارج میشوم. سرم در گوشی هست. از مقابلِ...
Read More