چگونه در هر جمعی احساس راحتی کنید

وارد هر جمعی بشوید چه در محل کار یا گردهم ایی فامیل یا دوستان، همیشه یک مرکز تمرکزی از احساس خوب و توجه وجود دارد. کافی است بدون هیچ تردید و حس کمبود، خودتان را به آن نقطه در جمع برسانید.

واقعا و عملا فرق نمی کند چقدر در زمینه مالی موفق هستید یا چه لباسی پوشیده اید یا چه قیافه ایی دارید. مهم این است که جسارت و اعتماد کافی برای حضور در میان آن مرکز توجه را داشته باشید.

بنابر این وقتی انتخاب کردید که در مرکز توجه در هر جمع دیده شوید به خودی خود قدم اساسی را برداشته اید. مهم این است که جسارت داشته باشید هیچ عاملی جلودار شما نباشد که خودتان را در آن محوطه توجه قرار ندهید.

انسان یک موجود اجتماعی است و طبیعتا راحت است درون جمع باشد. اما در ضمن به طور روانی برای هر انسان راحت تر است به یک مرکز و محل توجه که معمولا انسان های جسور و با هوش و مغرور و خونگرم قرار دارند خود توجه کند. این خاصیت انسان است که به بهترین ها و تطبیق پذیرنده ترین ها چشم بدوزد.

وقتی گام اول را در این زمینه بردارید به خودی خود از قدرت مثبت درون مرکز توجه بودن برخوردار خواهید شد. آدمها در آن لحظه جمعی، دنبال چرتکه انداختن یا بررسی کیفیت افراد درون مرکز توجه نیستند. آمده اند تا در درجه اول لذت ببرند و حس آرامش بگیرند.

خودتان را درون هر جمع، به نقطه ثقل جمع برسانید. خود این قدم مهم، گویای یک بخش از قدرت شخصیت شما است و اولین قضاوت در آن لحظه، دیدن شما به عنوان بخشی از توجه مرکزی هر جمع است. بقیه اش برمی گردد به شانس و تجربه …

حتما همه آنهایی که یاد می گیرند در مرکز توجه و نقطه جالب یک جمع باشند مراحل آزمون و خطای خود را سپری کرده اند. شما هم به مرور یاد می گیرید.

امتحان کنید و نترسید. به این فکر نکنید که جای شما در آن وسط و در محل دید همگانی نیست. حتما دلایل ذاتی وجود دارد که قدم اول و اساسی را برداشتید.

رمزِ مرکز توجه بودن، قرار گرفتن در مرکز توجه است. شما برای این کار نه به پول و ثروت احتیاج دارید نه شهرت یا جذابیت. حتما همه تان دیده اید که بعضی ها با وجود داشتن همه شرایط یا بخشی از آنها همچنان دیده نمی شوند. پنهان ساختن خودتان به خاطر هر کمبودی که در خودتان می بینید فقط منجر به کمبود بیشتر می شود.

How to Fit In Anywhere (even if you’re new)

Image source
https://carolineallen.com

 

More from مرد روز
مشخصات یک شنا رفتن کامل
Rob Shaul مدیر یک باشگاه ورزشی معروف می گوید خیلی ها ادعا می کنند...
Read More