ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت

این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت می باشند ولی با کمی دقت می شود بدن انسان را دید که با ظرافت تمام توسط عکاس خلاق Carl Warner   در کنار هم چیده شده است.

 

More from مرد روز
نقاشی روز – کارخانه اسپرم سازی و …
آثار دو نقاش و مجسمه ساز انگلیسی Jake & Dinos Chapman زیادی غیرعادی...
Read More