ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت

این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت می باشند ولی با کمی دقت می شود بدن انسان را دید که با ظرافت تمام توسط عکاس خلاق Carl Warner   در کنار هم چیده شده است.

 

More from مرد روز

انواع مختلف عشق ورزی در یک تصویر

  http://www.menshealth.com/sex-women/what-your-sex-position-says-about-you
بیشتر بخوان