ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت

این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت می باشند ولی با کمی دقت می شود بدن انسان را دید که با ظرافت تمام توسط عکاس خلاق Carl Warner   در کنار هم چیده شده است.

 

More from مرد روز
توقعات مردانه در اتاق خواب
مدام می شنویم که ما مردان افراد احساساتی نیستیم و دقت کافی در باره عواطف...
Read More