ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت

این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت می باشند ولی با کمی دقت می شود بدن انسان را دید که با ظرافت تمام توسط عکاس خلاق Carl Warner   در کنار هم چیده شده است.

 

More from مرد روز

ما و حیوانات

[caption id="attachment_20473" align="aligncenter" width="991"] James Hyslop, متخصص حراج « کریستی» توانسته در...
بیشتر بخوان