ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت

این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت می باشند ولی با کمی دقت می شود بدن انسان را دید که با ظرافت تمام توسط عکاس خلاق Carl Warner   در کنار هم چیده شده است.

 

More from مرد روز
مد موهای کوتاه، امسال بازیگوش ترند
سال های قبل بازگشت دوباره ایی بود به موهای کوتاه، فرق سر،...
Read More