دلایلی که باعث می‌شود مردان در شروع رابطه، بگریزند

من یک زن هستم و میدانم وقتی مردی که دوستش دارید یکدفعه غیبش می زند بدتر از هر چیزی، رویاهای تان را هم با خودش می برد. ولی آیا فرصت داشتید فکر کنید نقش خودتان چه بوده است؟

شاید نمی دانستید رفتارتان بیش از حد پرخاشجو و طلبکارانه است

برای یک مرد مهم است زنی باشید که قادر به کنترل احساساتش است. هیچ مردی قادر به تحمل زنی نیست که مدام خشم و تلخی و نارضایتی اش را نثار شما می کند. بخصوص اگر گریه، قهر و بهانه گرفتن، یک اتفاق همیشگی باشد.

آیا از علاقه بیش از حد یک مرد به خودتان بیش از اندازه استفاده می کنید؟

مردی که مجذوب تان می شود طبیعتا مثل موم در برابر شما نرم است. به عبارتی او در وضعیتی شکننده و حساس قرار می گیرد چون خودش را به شما می سپارد.

همه احساساتی که مرد تحت تاثیر فرهنگ جامعه، همیشه پنهان می کرده است به خاطر علاقه اش به شما اوج می گیرد. حس دلبستگی اش به شما نباید باعث شود او را به بازی بگیرید.

شاید در ابتدای آشنایی بی محابا از خودش می گذرد و عملا گوش به فرمان شما است چون واقعا دوست تان دارد ولی اگر متوجه در خطر انداختن شخصیت و هویتش نباشید، اگر مدام کنترلش کنید یا کارهایی بخواهید که جزو هویت و مرامش نیست به فکر فرار از رابطه می افتد.

برای همین وقتی حس تلخ و ناآرام پیدا می کند شاید خیلی سریع از جذبه و کششی که دارد دل بکند قبل از اینکه دیر شود.

اگر اهل التیماتوم دادن هستید

در شروع، التیماتوم دادن ها کمابیش معمولی است: الان باید اینجا باشی وگرنه … اگه دوستم داری فردا سر کار نرو … برنامه امشبت با دوستات رو به هم بزن وگرنه آخر هفته باهات نمیام مهمونی…

التیماتوم واقعی وقتی است که از او می خواهی هر چه زودتر تکلیف رابطه تان را مشخص کند. بدون اینکه بدانی داری چیزی را از یک مرد به زور می خواهی که نه برای خودت درست است نه او…

هر مرد، مسیر و سرعت خاص خودش را برای تصمیم بزرگ زندگی اش دارد. اگر هنوز آماده نباشد و هنوز متقاعد نباشد التیماتوم برای تعهد، فراری اش می دهد.

The Real Reasons Why Men End Relationships Too Soon

https://medium.com/hello-love/the-real-reasons-why-men-end-relationships-too-soon-7a6becf4b647

Image source
Dmitry Vechorko 

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
سه جنبه تاریک شخصیت آدم‌های موفق
همه متعجبیم از اینکه چرا آدمهای بد، همیشه جزو تصاحب کنندگان اصلی...
Read More